Takk for oss på AquaNor

Takk til alle kunder og samarbeidspartnere vi fikk snakket med på årets AquaNor. Der hadde vi blant annet første del av lanseringen av den nye utgaven av standarden NS 9415 for flytende akvakulturanlegg.

I tillegg til lanseringen presentert vi også andre aktuelle standarder og prosjekter som enten er under arbeid eller er under planlegging. Dette er noe av det vi informerte om:

  • Miljøovervåkning av matfiskanlegg (NS 9410)
  • Sporbarhet av sjømat (NS-EN 17099)
  • Enhetlig terminologi i laks- og ørretproduksjon (NS 9417 kommer på høring høsten 2021)
  • Standarder for kvalitet på fiske og fiskevarer
  • Avfallshåndtering i oppdrettssektoren (nytt prosjekt)
  • Krav til landbaserte produksjonsanlegg (nytt prosjekt)
  • Bærekraftig fiskerier og fiskeoppdrett (nye prosjekt)
  • Landing og innveiing av fiskefangster (nytt prosjekt)

Du kan også laste ned den spesiallagde brosjyren vår om aktuelle standarder for fiskeri og akvakultur. (pdf-fil, ca 6 MB)

AquaNors "søteste" fiskemerd

Mange deltok på vår konkurranse og gjettet hvor mange fisker det var i fiskemerden vi hadde på vår stand. Det var totalt 143 fisk i merden, men det viser seg at vi hadde en uheldig rømming underveis. Siste del av messa var det derfor bare 142 fisk i den. Vi tror kanskje ikke fisken klarte å hoppe ut av notposen selv, så kanskje en litt overivrig "fiskeinspektør" var på ferde? Vi godtar derfor både 143 og 142 som korrekt svar. Nå viser det seg derimot at ingen har tippet helt riktig. Vi har derfor valgt å premiere de tre som kom aller nærmest. Vi gratulerer derfor Arnfinn, Tiril og Jacob! Dere vil bli kontakten slik at vi kan sende premien.

Flytende akvakulturanlegg (NS 9415)

Vi hadde en minilansering på AquaNor, og 21. september blir det en mer omfattende lansering på et eget frokostmøte. Les mer informasjon om NS 9415 og om frokostmøtet i september.

Se også mer informasjon om vår aktivitet innenfor fiskeri og havbruk.

Mini fiskemerd med gelefisk
AquaNors søteste fiskemerd med i alt 143 fisk, eller 142 etter at en på mystisk vis klarte å rømme.

Last updated: 2021-08-30

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-08-09)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9410:2016

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

LanguageNorskEdition: 1 (2016-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageNorskEdition: 2020-03 (2020-09-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access