Norsk oppdrettsanlegg i en fjord
Foto: Pixabay

Standarden for flytende akvakulturanlegg på engelsk

NS 9415 Flytende akvakulturanlegg som gir krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegg, er svært mye brukt både i Norge og utlandet. Siste versjon fra 2021 er nå kommet på engelsk.

NS 9415 ble utgitt for første gang i 2003 og kom allerede da på både norsk og engelsk. Utviklingen innen bransjen har vært betydelig og det overordnede målet med 2021-utgaven var å opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå og samtidig angi beste praksis der det tidligere var rom for skjønn.

NS 9415 Flytende akvakulturanlegg har som mål å forebygge rømming av fisk, og gir grunnleggende krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegget. I tillegg stiller standarden krav til hvilke undersøkelser som skal utføres på lokaliteten for anlegget i forkant av prosjekteringen av det flytende akvakulturanlegget.

Les mer i fagartikkelen om NS 9415.

Last updated: 2022-05-25

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-08-09)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 510,00 (excl. VAT)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2022-05-23)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access