2019 Nyheter

 

Representanter for fiskeri- og oppdrettsnæringen, forskningsmiljøer, myndighetene og andre interessenter samles i en ny standardiseringskomité under Aqua Nor 2019.

2019-08-20

More about Norsk Standard for laks og regnbueørret revideres, arbeidet starter på Aqua Nor