På vei inn i en leilighet med appen til Airbnb åpen

Standardisering av delingsøkonomi

Ett av de raskest voksende områdene innenfor verdensøkonomien, er delingsøkonomi. Bøker, biler, leiligheter og alt mellom himmel og jord tilbys på deling i disse dager. Dette kan bli god butikk også. For å bidra i utviklingen av denne nye forretningsmodellen, har ISO startet et standardiseringsprosjekt på området.

Det er mye som har endret seg siden de første «likes» for Airbnb og Uber så dagens lys. Den gang eksisterte kun en håndfull plafformer, mens det nå finnes hundrevis av slike. Flere av disse plattformene dukker opp og forsvinner ganske raskt, mens andre gjør det veldig bra, som for eksempel Uber som er verdsatt til 120 milliarder kroner.

Sitt fulle potensiale?

Delingsøkonomien ble delvis lansert med et ønske om å redusere forbruket. Denne tankegangen eksisterer fremdeles, men det har skjedd et skifte mot et større fokus på utfordringene denne organiseringen av økonomien bringer med seg.

Kanskje kan forbrukerne betale mindre for nye varer og tjenester, men det kan stilles spørsmål knyttet til hvordan hensyn til personvern, pålitelighet og sikkerhet i varetas. Det er også problemer knyttet til endrede arbeidsvilkår, som kanskje passer for noen, men som skaper usikkerhet og er til ulempe for andre.  

Enkelte hevder at nettopp disse problemstillingene er til hinder for at delingsøkonomien når sitt fulle potensiale.

Muligheter i forretningsmodellen

Standardisering kan bidra til å redusere denne usikkerheten og heller utforske de muligheter en slik forretningsmodell kan frembringe. Særlig vil det skje gjennom omforente, internasjonale konsensusdrevne måter å arbeide på, som tar hensyn til alle gruppers behov; forbrukere, næringsdrivende og myndigheter.

I 2017 samlet ISO noen av verdens ledende eksperter på nettopp delingsøkonomi. Resultatet ble IWA 27 Guiding principles and framework for the sharing economy. Dette dokumentet gir veiledning og rammeverk for å adressere samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske utfordringer og muligheter, ved delingsøkonomi. IWA står for International Workshop Agreement eller workshopavtale på norsk.

Nytt arbeid startet opp

Det er nå startet opp et nytt prosjekt i ISO som skal jobber videre med delingsøkonomi ut fra IWA 27. Det er opprettet en egen standardiseringsskomité, ISO TC 324 Sharing Economy, som vil starte med å utvikle felles terminologi på området. Når dette er på plass, er planen å utvikle flere standarder for å operasjonalisere plattformer for delingsøkonomi.

Ta kontakt med prosjektleder Hege Thorkildsen dersom du ønsker mer informasjon.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Last updated: 2020-03-18

IWA 27:2017

Standard

NOK 1 077,00 (excl. VAT)

Guiding principles and framework for the sharing economy

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-09-18)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access