Jacob Mehus
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, markerer Verdens Standardiseringsdag.

14. oktober er Verdens Standardiseringsdag

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år. Dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk næringsliv, samfunnsliv og norske forbrukere.

Standarder er på mange måter fundamentet vi bygger og utvikler samfunnet på. De gjør det enklere å skape, forandre og innovere på alle samfunnsområder. De forenkler både arbeids- og hverdagslivet til folk flest og gjør det enklere å lykkes for næringsliv og offentlig sektor. 

Standard Norge utvikler, vedlikeholder og selger standarder i Norge og samarbeider tett med de internasjonale standardiseringsorganisasjonene, med næringsliv og offentlig sektor i utviklingsarbeidet.

Standarder for alt

Det finnes standarder for alt fra ovner, romraketter, bankkort og dører, til mindre håndfaste ting som eldreomsorg og datasikkerhet. Hvis du skulle ønske å starte din egen butikk, trenger du rutiner og systemer som det også finnes standarder for, som gjør oppstarten og driften enklere. Det finnes standarder for hvordan man skal sikre oljeplattformer og for hvordan en leder kan ivareta et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, og det finnes standarder for hjelmer og konvolutter. Det finnes standarder for alt, bokstavelig talt.

Noen standarder lages kun for Norge, men de fleste utvikles internasjonalt. Verdens standardiseringsdag skal synliggjøre at vi alle er en del av en større sammenheng. Standarder og standardiseringsarbeid gjør det mulig å komme fram til felles løsninger som er til beste for alle uavhengig av landegrenser.

Norges medlem i ISO

Det er de tre internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO, IEC og ITU som står bak markeringen av Verdens Standardiseringsdag (World Standards Day). Standard Norge, som Norges medlem i ISO, ønsker å gjøre denne dagen bedre kjent også her i landet.

- I en stadig mer internasjonal verden er standarder et viktig verktøy for å åpne opp globale markeder, sikre bærekraftige løsninger og skape næringsmuligheter og økonomisk vekst. Standarder representerer en konsensusbasert oppfatning blant verdens ledende eksperter på områder som spenner fra sirkulær økonomi, klimatilpasning og energieffektivitet til transport, bygningsmaterialer og helse. Bærekraft er en viktig driver for oss og som Norges medlem av ISO har vi nylig forpliktet oss til inkludere klimahensyn i hver eneste standard som utvikles eller revideres, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Takk!

I anledning dagen er det noen vi i Standard Norge ønsker å takke.

Last updated: 2021-10-27