Kvalitet og risiko

 

ISO 10013 gir veiledning for utvikling og vedlikehold av dokumentert informasjon som er nødvendig for å støtte et effektivt kvalitetsledelsessystem, skreddersydd for organisasjonens spesifikke behov. Standarden er nå tilgjengelig i ny utgave.

2021-09-16

More about Få det beste ut av ISO 9001 med veiledning for dokumentert informasjon
 

Økt konkurranseevne, større kjøpekraft, større effektivitet og mer innovative ideer er bare noen av fordelene med å samarbeide i næringslivet. NS-ISO 44001 er nå oversatt til norsk, og hjelper alle typer store og små virksomheter med å få mest mulig ut av å jobbe sammen.

2021-08-27

More about Få det beste ut av forretningssamarbeid – ISO 44001 nå på norsk
 

6. mai inviterte vi til webinar om hvorfor det er viktig å ha et ledelsessystem for kvalitet på plass og hvordan kan dette gjøres trinn for trinn. Her kan du se presentasjonene fra webinaret.

2021-05-07

More about Kvalitetsledelse - en strategisk beslutning
 

Det har vært en utvikling i forståelsen av risiko det siste tiåret, og standarden NS 5814 er revidert nettopp for å gjenspeile dette. Tirsdag 4. mai lanserte vi den nye utgaven på et frokostmøte. Her kan du lese presentasjonene og høre opptak av møtet.

2021-05-05

More about Risikovurdering – revidert NS 5814 lansert
 

Denne kronikken er skrevet av Truls Berg, leder av Open Innovation Lab of Norway og komitéleder for standardiseringskomiteen for innovasjonsledelse og Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

2021-04-15

More about Kronikk: Innovasjonsløftet vi alle trenger
 

Engasjerte ansatte på alle nivåer i organisasjonen er avgjørende for organisasjonens evne til å skape og levere verdi til sine kunder. ISO 10018 viser vei.

2021-03-17

More about Medarbeideres medvirkning i kvalitetsledelse – ISO 10018
 

Hold tritt med konkurrentene. Å utvikle nye produkter, tjenester eller måter å gjøre ting på, krever systematisk tilnærming. Med standardene i ISO 56000-serien får du verktøyene som hjelper deg å få det beste ut av dine innovasjonsprosjekter og -prosesser.

2021-03-08

More about Ny internasjonal standard for innovasjonsledelse
 

Det er registrert færre fyrverkeri-ulykker siden forbudet mot pinneraketter kom i 2008. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening er noe av årsaken at kvaliteten på fyrverkeriet har blitt bedre. Flertallet av de skadene som oppstår nå skyldes uforsvarlig bruk av fyrverkeri.

2020-12-21

More about Færre ulykker på nyttårsaften
 

Kina foreslår at ISO opprette en ny komité om forbrukersikkerhet med tittelen Consumer Product Safety Management. Komiteen skal utarbeide standarder for håndtering av risiko ved forbrukerprodukter. Standard Norge ønsker med dette å kartlegge om det er interesse for at en slik komite opprettes

2020-12-11

More about Forslag om å etablere standardiseringskomité for forbrukersikkerhet
 

En ny internasjonal standard hvordan organisasjoner skal håndtere risiko ved reiser, er nå ute på høring. Gi dine kommentarer før 4. januar.

2020-12-07

More about Standard for reise og risiko på høring
1 2 3 4 5 > »