Personer i et møterom som samarbeider
Foto: Nicolas Tourrenc

Få det beste ut av forretningssamarbeid – ISO 44001 nå på norsk

Økt konkurranseevne, større kjøpekraft, større effektivitet og mer innovative ideer er bare noen av fordelene med å samarbeide i næringslivet. NS-ISO 44001 er nå oversatt til norsk, og hjelper alle typer store og små virksomheter med å få mest mulig ut av å jobbe sammen.

NS-ISO 44001 Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter — Krav og rammeverk utgjør en felles plattform som skal sikre maksimalt utbytte av samarbeid og hjelpe virksomheter med å etablere sunne forretningsforhold. Standarden angir krav til virkningsfull identifikasjon, utvikling og ledelse av forretningsmessige samarbeidsrelasjoner i eller mellom organisasjoner. Standarden gjelder for alle private og offentlige organisasjoner uansett størrelse, fra store multinasjonale selskaper og myndighetsorganer til ideelle organisasjoner og mikrobedrifter/små bedrifter. 

NS-ISO 44001 kan brukes på flere forskjellige nivåer, for eksempel: 

  • Som en enkeltstående anvendelse (inklusive i en driftsenhet, en driftsavdeling, et enkelt prosjekt eller et program, ved sammenslåinger og anskaffelser)
  • I en enkeltstående relasjon (inklusive i en-til-en-relasjoner, allianser og partnerskap, av bedriftens kunder og i et fellesforetak)
  • I flere identifiserte relasjoner (inklusive allianser mellom flere partnere, konsortier, fellesforetak, nettverk, utvidede foretaksordninger og leveransekjeder fra første til siste ledd)
  • Som fullstendig benyttet i hele organisasjonen for alle identifisert relasjonstyper

Les mer om ISO 44000-serien på våre fagsider

Last updated: 2021-08-27

NOK 898,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter — Krav og rammeverk

LanguageNorskEdition: 1 (2021-08-09)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 898,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter — Krav og rammeverk

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 607,00 (excl. VAT)

Principles for successful collaborative business relationship management

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-05-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 44002:2019

Standard

NOK 2 560,00 (excl. VAT)

Collaborative business relationship management systems — Guidelines on the implementation of ISO 44001

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 44003:2021

Standard

NOK 1 336,00 (excl. VAT)

Collaborative business relationship management — Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the fundamental principles

LanguageEngelskEdition: 1 (2021-04-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access