Miljø og bærekraft

 

Torsdag var Caroline Herlofson fra Spire på sitt første møte i Standard Norges komité for sirkulær økonomi. – Viktig at unge har en stemme, sier hun.

2019-10-04

More about Caroline (25) er Norges første ungdomsrepresentant i en standardiseringskomité
 

Torsdag var Caroline Herlofson fra Spire på sitt første møte i Standard Norges komité for sirkulær økonomi. – Viktig at unge har en stemme, sier hun.

2019-10-04

More about Caroline (25) er Norges første ungdomsrepresentant i en standardiseringskomité
 

I samarbeid med Tekna, ITS Norge, BuildingSMART Norge og Integra inviterte vi til diskusjon om smarte samfunn under Arendalsuka. Her finner du presentasjonene som ble holdt og video av arrangementet.

2019-08-22

More about Arendalsuka: Smart samspill for smarte samfunn
 

I samarbeid med Enters UiA og Eyde-klyngen inviterte vi til møte og debatt om sirkulær økonomi og gjenbruk av batterier 15. august. Her finner du presentasjoner og video fra arrangementet.

2019-08-22

More about Arendalsuka: Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss
 

Nå har det kommet en ny standard innenfor materialstrømsregnskap som tar for seg praktisk implementering i leverandørkjeden, NS-EN ISO 14052.

2019-08-13

More about Reduser avfallet og øk bunnlinjen med materialstrømsregnskap
 

Det grønne skiftet handler om å øke verdiskapningen og samtidig redusere samlet miljøpåvirkning. Sirkulær økonomi er et virkemiddel som holder ressursene i kretsløpet gjennom (øko)design, gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning i kombinasjon med omlegging av energikilder og -utnyttelse. Målet er å unngå feilplasserte ressurser, i praksis avfall, forsøpling og annen forurensning.

2019-08-12

More about Fra lineær til sirkulær økonomi - Standardisering som bærebjelke i det grønne skiftet
 

I vårt «bruk og kast»-samfunn tømmer den lineære modellen med «å lage, bruke og kaste» både planetens ressurser og lommebøkene våre. Løsningen er en sirkulær økonomi, der ingenting går til spille, men gjenbrukes eller omdannes.

2019-07-09

More about En helhetlig modell for sirkulær økonomi
 

Den internasjonale standarden NS-ISO 20400 gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen. I tillegg til å styrke bedriftens omdømme, bidrar standarden til å nå FNs bærekraftsmål.

2019-06-25

More about Standarden for bærekraftig innkjøp er nå tilgjengelig på norsk
 

Skal det etableres en europeisk komite som skal utvikle standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen? Standard Norge ønsker innspill fra norske miljøer.

2019-05-16

More about Vi ønsker innspill om utvikling av standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen
 

Rundt 500 personer deltok på årets faglige møtepunkt for bærekraft og grønn vekst, Miljøledelsekonferansen 2019. Her finner du presentasjonene fra parallellsesjon 2: Miljøledelse stein på stein – ISO viser vei.

2019-03-27

More about Miljøledelsekonferansen 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > »