Miljø og bærekraft

 

Den internasjonale standarden NS-ISO 20400 gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen. I tillegg til å styrke bedriftens omdømme, bidrar standarden til å nå FNs bærekraftsmål.

2019-06-25

More about Standarden for bærekraftig innkjøp er nå tilgjengelig på norsk
 

Skal det etableres en europeisk komite som skal utvikle standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen? Standard Norge ønsker innspill fra norske miljøer.

2019-05-16

More about Vi ønsker innspill om utvikling av standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen
 

Rundt 500 personer deltok på årets faglige møtepunkt for bærekraft og grønn vekst, Miljøledelsekonferansen 2019. Her finner du presentasjonene fra parallellsesjon 2: Miljøledelse stein på stein – ISO viser vei.

2019-03-27

More about Miljøledelsekonferansen 2019
 

Standard Norge inviterer ungdommer inn i arbeidet med utvikling av standarder som skal gjøre det enklere for norske virksomheter å gjennomføre bærekraftige og klimavennlige tiltak.

2019-03-26

More about Vi inviterer ungdommer til å utvikle miljøstandarder
 

Turisme er en av verdens største og raskest voksende industrier, og overnattingssteder kan bidra betydelig i et bærekraftperspektiv. En ny ISO-standard kan hjelpe store og små overnattingssteder med å arbeide mer bærekraftig.

2019-03-15

More about Ny internasjonal standard for bærekraftig overnatting
 

26. mars inviterer Standard Norge, Miljøfyrtårn, Virke, Oslo kommune, LO og Simpli til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst.

2019-01-09

More about Miljøledelseskonferansen 2019
 

Hvilke muligheter og utfordringer har sirkulær plastemballasje? Hvilket ansvar har varehandelen? Og hvordan skal forbrukeren involveres? Dette var noen av temaene som ble tatt opp på et frokostmøte 11. desember. Der ble også det foreslåtte nye internasjonale standardiseringsprosjektet for sirkulær økonomi, presentert.

2018-12-11

More about Sirkulær økonomi for et mer bærekraftig samfunn
 

Standarden NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall har vært i bruk siden 2002. Standarden ble sist revidert i 2013. Ved årsskiftet 2017/2018 var standarden ute på aktualitetsundersøkelse. Resultatet ble at standarden nå skal revideres.

2018-12-06

More about Revisjon av standarden for avfallskontrakter, NS 9430
 

I dag finnes enkelte standarder for rapportering på bærekraftige investeringer, men det finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Dette ønsker standardiseringen nå å gjøre noe med.

2018-06-18

More about Bærekraftig finans og grønne fond
 

5. juni er Verdens miljødag. Temaet i år er "Bekjemp plastforurensning".

2018-06-05

More about Verdens miljødag – kampen mot plastforurensning
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »