Miljø og bærekraft

 

Standardisering står sentralt i regjeringens strategi for sirkulær økonomi som ble lagt fram denne uken. – Standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

2021-06-18

More about Positivt at regjeringen vil styrke standardiseringsarbeidet innenfor sirkulær økonomi
 

Vi har fått den første europeiske, overordnede standarden for universell utforming, som gir generelle retningslinjer for hvordan man oppnår likeverdig tilgang til varer og tjenester. Nå er den utgitt på norsk og 11. mai ble den lansert på et frokostmøte. Her kan du se presentasjonene fra møtet.

2021-05-11

More about Universell utforming av varer og tjenester - ny standard på norsk lansert
 

– Bærekraft er ikke bare en pin, sa byråd for finans i Oslo kommune da han åpnet konferansen Veier til et bærekraftig samfunn 28. april. Gjennom formiddagen fikk deltakerne inspirasjon og informasjon om verktøy på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

2021-04-29

More about Veier til et bærekraftig samfunn
 

21. april inviterte vi til frokostmøte om hvorfor det er så viktig å ha et miljøledelsessystem basert på ISO 14000 på plass og litt om hvordan dette kan innføres trinn for trinn.

2021-04-23

More about Miljøledelse – trinn for trinn
 

Her kan du finne svar på spørsmål som kom inn under bærekraftskonferansen 28. april 2021 og som ikke ble besvart underveis. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Oslo kommune.

2021-04-20

More about Spørsmål fra publikum
 

Sirkulær økonomi er et begrep som florerer blant bærekraftsentusiaster, politikere og ledere som vil vise vei i det grønne skiftet. Men hva er det egentlig? Er det bare en modernisering av begrepet gjenvinning?

2021-01-15

More about Innlegg: Kan noen forklare meg hva sirkulær økonomi betyr?
 

Det er absolutt ingen mangel på kost-nytte analyser som organisasjoner kan bruke for å verdsette miljøaspekter og deres innvirkning. Men hvilke bør organisasjoner bruke? Valget er enormt og ofte forvirrende. Standardene NS-EN ISO 14007 og NS-EN ISO 14008 viser vei.

2020-12-14

More about Hvordan beregne verdien av miljøet
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO vurderer å starte nye standardiseringsprosjekter innenfor fagområdet økologisk restaurering. Økologisk restaurering er tiltak som gjennoppretter naturlige prosesser og dermed gjenskaper tidligere økologiske forhold.

2020-12-01

More about Trenger vi internasjonale standarder for økologisk restaurering?
 

Miljø er vår tids store utfordring og standardiseringen bidrar med den svært populære 14000-familien som er verdens mest utbredte metode for å minimalisere virksomheters miljøpåvirkning. Nylig ble to standarder oversatt til norsk og en tredje ble revidert.

2020-11-12

More about To miljøstandarder oversatt – og én revidert
 

Hvordan stiller Norge seg til europeisk standardiseringsarbeid innen klimaendring? Standard Norge ønsker tilbakemeldinger fra norske virksomheter.

2020-09-25

More about Er det behov for standarder mot klimaendringer?
1 2 3 4 5 6 > »