Miljø og bærekraft

 

Standard Norge inviterte til informasjonsmøte 7. mars 2023 om et mulig nytt standardiseringsprosjekt for varmebehandling av jord knyttet til bygge- og anleggsprosjekter. Prosjektet har også relevans for jord i landbruket.

2023-03-09

More about Presentasjoner fra seminar om massehåndtering for økt gjenbruk av jord
 

Europa haster framover mot en sirkulær økonomi. Vi kan være med å sette standarden, skriver Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

2023-02-17

More about Kronikk: Norges viktige stemme i EUs grønne skifte
 

ISO har utgitt en veileder for netto nullutslipp for alle typer organisasjoner. Veilederen som første gang ble presentert i forbindelse med klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, blir nå åpent tilgjengelig for norske brukere via Standard Norges nettsider.

2022-12-07

More about Ny internasjonal veileder for netto nullutslipp
 

NS-EN 17687 angir krav og veiledning for oppdragsgivere med hensyn til integritet og ansvarlighet i prosesser for offentlige anskaffelser, fra identifisering av behov til levering av produkter, tjenester eller bygg- og anleggskontrakter.

2022-11-18

More about Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser – nå på norsk
 

Storstilt energieffektivisering, hurtigere konsesjonsbehandlinger og at Norge tar en aktiv rolle i utbygging av fornybar energi i Europa, er satsinger som vil få fart på det grønne skiftet, mener Skift – Næringslivets klimaledere. Som medlem i Skift har Standard Norge vært med i utarbeidelsen av disse anbefalingene.

2022-11-14

More about Standard Norge står bak Skifts anbefalinger for å få fart på det grønne skiftet
 

Standarder er viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn og avgjørende for å nå våre felles klima- og miljømål. Hvordan kan krav i offentlige anskaffelser gjøre en forskjell? Det var hovedtema på konferansen SirkulæriTET 2022.

2022-10-21

More about Ansvarlighet i offentlige anskaffelser på Sirkulæritet 2022
 

Standarden NS-EN 17687 hjelper organisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

2022-09-12

More about Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser
 

Administrerende direktør Jacob Mehus håper medlemskapet i Skift vil gi inspirasjon til nye standarder og skape oppmerksomhet rundt bærekraftsstandarder.

2022-06-21

More about Standard Norge tas opp som nytt medlem i Skift - Næringslivets klimaledere
 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor bærekraftig finans, og inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-06-07

More about Vil du utvikle standarder for bærekraftig finans?
 

Heldigvis er det ikke sånn at hver enkelt virksomhet må lage sin egen særegne klimatilpasningsvei, skriver Standard Norges Jacob Mehus og Knut Jonassen i denne kronikken.

2022-06-02

More about Klimatilpasning – Mange snakker om det, de færreste praktiserer det
1 2 3 > »