To personer i samtale over en papirkontrakt

Ansvarlighet i offentlige anskaffelser på Sirkulæritet 2022

Standarder er viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn og avgjørende for å nå våre felles klima- og miljømål. Hvordan kan krav i offentlige anskaffelser gjøre en forskjell? Det var hovedtema på konferansen SirkulæriTET 2022.

På konferansen 14. oktober lanserte vi en ny europeisk standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser, NS-EN 17687. Vi belyste hvordan standarder kan bidra innenfor flere sektorer og på tvers av sektorer, og hvorfor det er viktig at Norge ligger i tet i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet som pågår.

Video

Her kan du se opptak av konferansen (den er delt opp i ni deler).

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Presentasjoner

Se også en egen artikkel om den nye standardenfor offentlige anskaffelser, NS-EN 17687.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt arbeid med sirkulærøkonomi kan du kontakte prosjektleder Knut Jonassen. Ønsker du mer informasjon om offentlige anskaffelser, kan du kontaktet prosjektleder Marthe F. Hagberg.

Vil du lese mer om standardisering og sirkulær økonomi?

Se mer informasjon på vår fagside om sirkulær økonomi.

Last updated: 2023-01-31

NS-EN 17687:2022

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Offentlige anskaffelser — Integritet og ansvarlighet — Krav og veiledning

LanguageNorskEdition: 2022-08 (2022-11-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 17687:2022

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Offentlige anskaffelser — Integritet og ansvarlighet — Krav og veiledning

LanguageEngelskEdition: 2022-08 (2022-08-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Kurs i Effektiv gjennomføring og deltakelse i offentlige anskaffelser

Kurs

NOK 5 800,00 (excl. VAT)

Kurs i off.anskaffelser,11.05.23,Fornebu

Date: 2023-05-11Location: Fornebu (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description