To som gir hverandre håndtrykk med logoen til FNs bærekraftsmål i bakgrunnen
Foto: Nicolas Tourrenc

Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser – nå på norsk

NS-EN 17687 angir krav og veiledning for oppdragsgivere med hensyn til integritet og ansvarlighet i prosesser for offentlige anskaffelser, fra identifisering av behov til levering av produkter, tjenester eller bygg- og anleggskontrakter.

Norske innkjøpseksperter har i tre år vært med på å påvirke det europeiske standardiseringsarbeidet og ser nå frem til å ta standarden i bruk. NS-EN 17687 Offentlig anskaffelse – Integritet og ansvarlighet – Krav og veiledning, ble nylig lansert på engelsk, og er nå også tilgjengelig på norsk.

Hensikten med standarden

Integritet handler om å vise ansvarlighet overfor nøkkelinteressenter og drive sin virksomhet på en åpen måte, for eksempel når det gjelder hvordan anskaffelsesfunksjonen er organisert og ledet, for å sikre internasjonalt anerkjente rammer for integritet og ansvarlighet. Integritet og ansvarlighet er to komponenter for god offentlig styring, inkludert forsvarlig økonomisk ledelse, og de er nært forbundet med hverandre.

NS-EN 17687 gir et forsvarlig rammeverk for alminnelig aksepterte prinsipper om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Standarden er et godt verktøy for norske innkjøpsmiljøer og skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning på klima og miljø.

Les mer om standarden

Lansert under SirkulæriTET 2022

Standarden ble lansert på vårt arrangement SirkulæriTET på Verdens standardiseringsdag, 14. oktober. Tema for arrangementet var hvordan den sirkulære økonomien kan styrkes gjennom bruk av standarder i offentlige anskaffelsesprosesser. 

Se video og presentasjoner fra arrangementet

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Last updated: 2023-01-31

NS-EN 17687:2022

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Offentlige anskaffelser — Integritet og ansvarlighet — Krav og veiledning

LanguageNorskEdition: 2022-08 (2022-11-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 17687:2022

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Offentlige anskaffelser — Integritet og ansvarlighet — Krav og veiledning

LanguageEngelskEdition: 2022-08 (2022-08-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Kurs i Effektiv gjennomføring og deltakelse i offentlige anskaffelser

Kurs

NOK 5 800,00 (excl. VAT)

Kurs i off.anskaffelser,11.05.23,Fornebu

Date: 2023-05-11Location: Fornebu (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description