Skog, strand og sjø

Ny internasjonal veileder for netto nullutslipp

ISO har utgitt en veileder for netto nullutslipp for alle typer organisasjoner. Veilederen som første gang ble presentert i forbindelse med klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, blir nå åpent tilgjengelig for norske brukere via Standard Norges nettsider.

5. desember lanserte vi veilederen på et eget frokostmøte i samarbeid med Skift - Næringslivets klimaledere. Her kan du finne presentasjonene og opptak av møtet.

Mer enn 1200 eksperter fra rundt 100 land har deltatt i utviklingen av dokumentet IWA 42 som gir prinsipper og anbefalinger for hvordan man som organisasjon skal gå fram for å oppnå netto null klimagassutslipp.

Les mer om veilederen for netto nullutslipp, IWA 42

Opptak

Her kan du se frokostmøtet i opptak.

Innlegg og presentasjoner 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Knut Jonassen per e-post.

 

Logoene til Skift og Standard Norge

Last updated: 2022-12-07

IWA 42:2022

Standard

NOK 0,00 (excl. VAT)

Net zero guidelines

LanguageEngelskEdition: 1 (2022-11-11)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access