Unstable website

Unfortunately, we are experiencing instability with our website due to problems with our external operating partner. We are working to resolve the issue and apologize for the inconvenience this causes.

 

Bilde av oljeplattform

Abonnement på web

Tips: Legg til standarder i et abonnement på web, og du vil alltid være sikker på at du har tilgang til gjeldende utgave av standardene du trenger. Ta kontakt med oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 for tilbud og informasjon om tjenesten.

Energi og petroleum – Standardsamlinger for Subsea

For å gjøre valget av riktige standarder enklere for deg som jobber innenfor subsea har vi nå satt sammen flere standardsamlinger som gir oversikt over de viktigste standardene. Alle standardene i samlingene kan abonneres på samlet eller hver for seg.

For deg som er bruker av standardene er det en fordel å ha tilgang til dem i et abonnement. Da kan du alltid være sikker på å ha siste utgave tilgjengelig.

Alle standardsamlingene nedenfor omhandler subsea, men de er delt opp i forhold til hvilken utgiver standardene kommer fra. Dette er standardsamlingene som er tilgjengelige:

Energi og petroleum: Subsea - NORSOK standarder

Denne standardsamlingen består av NORSOK-standarder innenfor undervannssystemer (Subsea) NORSOK U-001 er referert til av Petroleumstilsynet.

Standardsamlingen dekker undervanns-relaterte produksjonsinnretninger med unntak av rørledninger. Undervanns- prosessanlegg er også definert til å inkluderes i undervannssystemet.

Følgende områder er blant temaene: Undervannsproduksjon, kontroll navlestreng, undervanns-tilstandskontroll, brønnkontroll, trykktank, ventiltrær, stigerørsystem og brønnoverhaling.

Energi og petroleum: Subsea - ISO-standarder

Dette er en samling av ISO-standarder som refereres til i NORSOK standardene U-001 “Subsea production systems” og U-009 “Life extension for subsea systems”

Energi og petroleum: Subsea - IEC-standarder

Samling av IEC-standarder som refereres til i NORSOK standardene U-001 “Subsea production systems” og U-009 “Life extension for subsea systems”

Energi og petroleum: Subsea - Refererte NORSOK-standarder

Samling av andre NORSOK-standarder som refereres til i U-001 “Subsea production systems” og U-009 “Life extension for subsea systems ”

Kontakt oss gjerne på salg@standard.no for mer informasjon om abonnement på web, og hvordan du enkelt kan skaffe deg tilgang til standardsamlinger og andre produkter.

Last updated: 2016-12-20

Energi og petroleum: Subsea - NORSOK standarder

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 625,00 (excl. VAT)

Energy and petroleum: Subsea - The collection contains NORSOK standards U-001 and U-009

LanguageEngelsk

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Energi og petroleum: Subsea - ISO-standarder

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 37 150,00 (excl. VAT)

The collection contains standards within Energy and Petroleum: Subsea - ISO-standards

LanguageEngelsk

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Energi og petroleum: Subsea - IEC-standarder

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 300,00 (excl. VAT)

The collection contains standards within Energy and Petroleum: Subsea - IEC-standards

LanguageEngelsk

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Energi og petroleum: Subsea - Ref NORSOK-std

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 10 100,00 (excl. VAT)

The collection contains standards within Energy and Petroleum: Subsea - Referenced NORSOK standards.

LanguageEngelsk

Product informationShow collection contents

Order
Get online access