HMS-evaluering av leverandører

Velkommen til lansering og godkjenning av NORSOK S-WA-006 HMS-evaluering av leverandører 6. november!

Olje- og gassnæringen inviteres til lanseringsmøte i Stavanger tirsdag 6. november klokken 1200. Merk at arrangementet vil foregå på norsk. 

En arbeidsgruppe med deltakelse fra NORSOK-eierne, har jobbet fram utkastet til denne overenskomsten (workshop agreement) som vil bli gjort tilgjengelig etter godkjenningen. Dersom ingen vesentlige innvendinger fremmes, se invitasjonen, vil dokumentet bli publisert og gjort tilgjengelig for alle.

Invitasjon, utfyllende informasjon og påmelding (ekstern lenke)

Etter at NORSOK S-WA-006 blir publisert, vil Standard Norge foreslå å trekke NORSOK S-006 HMS-evaluering av leverandører og NORSOK S-012 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) ved byggerelaterte aktiviteter.

Last updated: 2018-10-30