Oljeplattform til havs

NORSOK Z TI Joint Industry Project - Hva skal prosjektet utrette og hvordan?

Etter 20 år med økning i antall selskapsspesifikke krav på dokumentasjon for drift og vedlikehold av olje- og gassplattformer, tok NORSOK-eierne et initiativ til å etablere ett felles rammeverk for dokumentasjonskrav i industrien. Torsdag 13. september inviterte vi til frokostmøte hvor vi presenterte prosjektet. Her kan du se video og finne presentasjonen som ble holdt.

Prosjektet skal forme framtidens digitale standarder, krav og informasjonsforvaltning. Alle som leverer til eller arbeider innenfor olje- og gassnæringen vil bli berørt av denne omstillingen. Underveis i prosjektet ønsker vi derfor å ha dialog med aktører slik at dere kan forberede egen iverksettelse og endring av arbeidsmetodikk.

Meld din interesse: På nettsiden til DNV GL finner du mer informasjon om prosjektet (ekstern lenke).

Et forprosjekt gikk gjennom Standard Norge sin ekspertgruppe EG Z-TI som ledes av Bjørn Berli (EPIM). Akademia og relevante parter i olje- og gassnæringen engasjerte seg. De demonstrerte effekten av informasjonsmodelleringen på en utstyrspakke.

For å sikre kapasitet og faglig tyngde til hovedprosjektet, ble DNV GL invitert til å organisere og lede Z-TI som et industriprosjekt. På lanseringsmøtene i Oslo og Stavanger i mai deltok 104 personer fra hele næringen.  

Oppstartsmøtet ble avholdt hos DNV GL 20. juni 2018, og varigheten på hovedprosjektet er satt til 2 år. Vi er nå inne i fase 1 som dekker de første 8 månedene.

Følgende NORSOK standarder ligger i NORSOK Z-TI JIP:

 • Z-001 Documentation for operation DFO (Rev. 4, March 1998) 
 • Z-CR-002 Component identification system (Rev. 1, May 1996) 
 • Z-DP-002 Coding system (Rev. 3, Oct. 1996) 
 • Z-003 Technical Information Flow Requirements (Rev. 2, May 1998) 
 • Z-018 Supplier`s documentation of equipment (edition 1, May 2013)

JIP partnere

Standard Norge, operatører, EPC-kontraktører, utstyrs- og systemleverandører, myndigheter, akademia og andre organisasjoner som jobber inn mot utforskning og produksjon har nå signert JIP-avtalen og forpliktet seg til å bidra til digitalisering, standardisering og forenkling på den norske kontinentalsokkelen.

Alle parter som har signert avtaler er invitert inn i styringskomiteen.

Dette frokostmøtet ble holdt for å informere hele industrien og myndighetene om prosjektet og hvordan det vil påvirke samhandlingen i framtiden. Møtet var et tiltak for å bidra til en generell kompetanseheving i industrien innenfor bl.a. forståelsen av begrepene standardisering og digitalisering. 

Presentasjoner på frokostmøtet

 • Industriens behov, mål og ambisjoner for Joint Industry Project NORSOK Z-TI
  Robert Skaar, Equinor
 • Forprosjektet – hvorfor Z-TI standardene ble tatt opp for revisjon og litt om resultatene som er oppnådd
  Bjørn Berli, EPIM
 • Veien videre - Scope of work, leveranser, prosjektplan, organisering JIP og hvordan engasjere seg
  Erik Østby, DNV GL

Det er laget en samlet fil som inneholder alle de tre presentasjonene. (Merknad: Ved første publisering av denne fila manglet en av de tre presentasjonene. Denne er nå lagt inn.)

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Standard Norge for dette prosjektet er senior fagansvarlig Inghild Kaarstad.

Se også infomasjon fra lanseringsmøtene i Oslo og Stavanger (ekstern lenke).

Last updated: 2018-10-15