Unstable website

Unfortunately, we are experiencing instability with our website due to problems with our external operating partner. We are working to resolve the issue and apologize for the inconvenience this causes.

 

Deler av plattformen Johan Sverdrup
Deler av plattformen Johan Sverdrup (foto: BO B. Randulff Woldcam, Equinor)

NORSOK M-101 Structural steel fabrication revideres

Gjeldende utgave av standarden er edition 5 fra oktober 2011. Arbeidet med neste utgave forventes å starte opp i andre kvartal 2019.

Sektorstyre Petroleum har godkjent et nytt mandat for å revidere NORSOK M-101 «Structural steel fabrication». Komiteen, SN/K 114/EG M, ledes av Mons Hauge fra Equinor.

Det skal settes ned en revisjonskomité som skal ledes av Hilda Fitje fra Equinor. Det er vanskelig å angi nøyaktig arbeidsbelastning, men ut fra tidligere erfaringer kan antas ett møte per måned, enten på nettbasert eller fysisk, over en periode på 2 år.

Etter endt revisjonsarbeid og publisering av standarden vil revisjonskomiteen ikke bli lagt ned, men bestå for å kunne kontaktes for eventuelle klarifiseringer til standarden. Dette vil i tilfellet kun skje via Standard Norge. 

Innspill til revisjonsarbeidet og interesse for å delta bes meldt på e-post til petroleum@standard.no innen 15. februar 2019. Merk gjerne meldingen med "Revisjon NORSOK M-101".

Last updated: 2019-01-11