Foto: iStock

Ny utgave av NORSOK U-102 Fjernopererte undervannsfarkoster (ROV)

U-102 er den mest komplette standarden for ROV-tjenester som finnes på markedet.

Den vil bidra til verdiskapning i form av en teknisk sikrere praktisering, dokumentering og økt vektlegging på HMS for ROV-tjenester inshore og offshore. Standarden er primært rettet mot petroleumsindustrien, men den kan også brukes på andre områder. Aktuelle målgrupper vil være operatører, ROV serviceleverandører, ROV-produsenter og andre som måtte ønske ROV-tjenester.

Last updated: 2020-12-22