Oljeplattform
Illustrasjonsbilde: Oseberg C (Foto: Terje S. Knudsen / Equinor)

Ny utgave av NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr, lansert

En ny utgave av NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr ble utgitt på slutten av 2020, og 11. mars invitert vi til et frokostmøte for å gi et innblikk i innholdet i standarden.

Målet med standarden er å definere de tekniske og sikkerhetsrelaterte minstekravene til midlertidig utstyr som brukes på både faste og flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel. Dette inkluderer verifisering av design, testing, sertifisering og vedlikehold av det midlertidige utstyret.

Lansering på frokostmøte

Målet med frokostmøtet var i bidra til at brukerne av standarden kan få en enhetlig forståelse av gjeldende krav og anbefalinger i den.

På et frokostmøtet 11. mars ble det gitt orientering om hensikten med standarden og en gjennomgang av viktige endringer fra 2012-utgaven til denne nye 2020-utgaven. Det ble også informert om overgangstid og koblinger til regelverk. På forhånd hadde vi invitert til å sende inn spørsmål og disse ble besvart. Nedenfor kan du finne både presentasjonene som ble holdt, og se svarene på de spørsmålene vi mottok i forkant av frokostmøtet.

Det kom også en del spørsmål på selve møtet. Noen av disse vil vi også legge ut svarene på, men dette er ikke klart når denne saken publiseres og vil bli lagt ut senere.

Opptak av frokostmøtet

Det ble gjort opptak og her kan du se det:

Presentasjoner

(* fila ble først publisert i midten av mars 2021, men en ny, oppdatert versjon ble publisert 8. april 2021)
(** dette ble ikke tatt opp på selve møtet, og ble lagt til i mai 2021)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med prosjektleder Stian Sjølie.

Last updated: 2021-09-30

NOK 1 480,00 (excl. VAT)

Midlertidig utstyr

LanguageNorskEdition: 6.0 (2021-01-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 480,00 (excl. VAT)

Midlertidig utstyr

LanguageEngelskEdition: 6.0 (2020-12-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 370,00 (excl. VAT)

Midlertidig utstyr

LanguageNorskEdition: 4.0 (2012-09-17) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 370,00 (excl. VAT)

Midlertidig utstyr

LanguageEngelskEdition: 4.0 (2012-11-26) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access