Utsnitt av en røråpning
Illustrasjonsbilde (foto: Kværner)

Ny versjon av NORSOK Y-002 Levetidsforlengelse for transportsystemer

Normalt vil forlengelse av levetid på eksisterende systemer være en mer konkurransedyktig løsning enn å bygge nytt. Denne standarden definerer prinsipper for vurdering av levetidsforlengelse av ulike rørsystemer som i hovedsak brukes for transport av hydrokarboner.

Standarden skal bidra til å sikre konsistens og forutsigbarhet i arbeidet med å dokumentere prosessen for levetidsforlengelse av rørsystemer, f.eks. stigerør (riser), rørledninger og slanger innenfor et felt eller mellom felter. Standarden dekker problemstillinger knyttet til kostnader, HMS og teknisk tilstand.

Primært retter NORSOK Y-002 seg mot:

  • Operatører av rørtransportsystemer i olje- og gassindustrien
  • Engineeringselskaper som leverer studier og kompetanse på levetidsforlengelse av rørsystem
  • Myndigheter som skal vurdere søknad om levetidsforlengelse av rørsystemer

Den er relevant for bruk både nasjonalt i Norge og internasjonalt.

Standarden er en revisjon og erstatter Y-002 fra 2010. Den er utgitt kun i engelsk versjon med tittelen Life extension for transportation systems.

Last updated: 2021-07-19

NOK 1 201,00 (excl. VAT)

Levetidsforlengelse for transportsystemer

LanguageEngelskEdition: 2 (2021-06-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access