Plattform i Nordsjøen
Oseberg C (foto: Terje Knudsen / Equinor)

Ny utgave av NORSOK C-001 Living quarters area

Denne NORSOK-standarden definerer kravene til arkitektonisk utforming og prosjektering av boligområder på offshoreinstallasjoner i petroleumsindustrien. En ny utgave av standarden ble utgitt i mars 2022 og den erstatter den gamle versjonen fra 2015.

NORSOK C-001 kan brukes i kontrakter mellom operatører og leverandører, og den vil gi økt forutsigbarhet for hele bransjen. Standarden gjelder først og fremst for faste installasjoner. Den kan derimot også brukes for flyttbare installasjoner, men vær da oppmerksom på at det også kan gjelde andre krav som ikke er tatt inn i C-001.

Fra forrige utgave er det gjort en generell spissing av ordlyden i kravene gir bedre grunnlag for prising, og reduserer kostnadsdrivende feil og «rework» i byggefasen. Mer om hvilke endringer som er gjort fra den forrige utgaven kan du lese i en egen nettsak om 2022-utgaven av NOROSK C-001.

Last updated: 2022-06-22

NOK 1 370,00 (excl. VAT)

Living quarters area

LanguageEngelskEdition: 5 (2022-03-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access