Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Jacob Mehus fra Standard Norge
OVERREKKER BUSSTANDARD: Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, overrekker den nye standarden til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren ønsker busstandard velkommen

Mandag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overrakt en ny standard for innkjøp av busser. Standarden gjør det mulig å spare inntil 200.000 kroner per buss, mener importørene.

– Det er veldig bra å få en standard på plass. Det betyr at vi kan få standardisert materiellet og redusert kostnadene. Det er kjekt å høre bransjen selv fortelle hvor mye de kan spare i innkjøp, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter å ha blitt overrakt standarden.

I dag har Norge nesten 100 forskjellige bussvarianter. Alt fra farge, seteavstand, gulv, dører, setetrekk, holdestenger og stoppknapper varierer. 

– Skreddersøm er dyrt, også for busser. Den nye standarden reduserer antallet busstyper til 13, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. 

Fleksibilitet

I dag kan busser som er innkjøpt i et fylke ofte ikke brukes i et annet, fordi kravene til bussene er forskjellige. Statsråden håper såkalte "busskirkegårder" blir historie med den nye standarden.

– Vi vet at dette kan gi en fleksibilitet mellom kollektivselskapene. Bussene kan bli brukt videre i Norge i stedet for som i dag, at de blir solgt ut av landet, sier statsråden som håper bransjen tar standarden i bruk.

Nordland og Troms først ut

Det er fylkeskommunene eller tilhørende administrasjonsselskaper som står for innkjøpene av de aller fleste busser her til lands.

– I Nordland og Troms vil vi ta standarden i bruk med det samme, lover Bjørnar Klausen fra Nordland fylkeskommune og Kollektivtrafikkforeningen.

Jofri Lunde fra NHO Transport

Jofri Lunde er næringspolitisk sjef i NHO Transport.

NHO Transport, som representerer bussoperatørene, har vært aktiv pådriver i arbeidet med standarden. Næringspolitisk sjef Jofri Lunde kaller standarden en viktig milepæl som har verdi både for kundene og samfunnet.

– Målet er at flere skal reise kollektivt på en kostnadseffektiv måte. Da er denne standarden et kjempeviktig virkemiddel. For det første må bussmateriellet være attraktivt for kunder og sjåfører. Det har vi jobbet med i denne standarden. For det andre må innkjøpene være kostnadseffektive, og det bekrefter importørene at de vil bli med standardiserte materiellkrav. For det tredje må anbudsprosessene være effektive og profesjonelle. Og vi tror at å bruke denne standarden gir en forenkling for alle interessentene i anbudsprosessen. Sist, men ikke minst: Alle som jobber med kollektivtransport er opptatt av fornøyde kunder og standardisering gir mer kollektivtrafikk for pengene og dermed flere fornøyde kunder, spår hun.

Kan spare 200 000 kroner per buss

Tore Lillemork fra Bilimportørenes Landsforening

Tore Lillemork er teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Bilimportørenes landsforening, som også har vært med i utviklingen av standarden, er opptatt av at de norske kravene avviker minst mulig fra EU-direktivene og i størst mulig grad er like på tvers av fylker.

– Det er teoretisk mulig å spare inntil ti prosent, det vil si 200.000 kroner per buss, noe som gir et potensial på opptil 300 millioner kroner i 2019. Disse pengene bør forvaltes slik at de kan gi mer og bedre kollektivtrafikk, sier teknisk direktør Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening.

Reduserte utslipp

Den nye norske standarden stiller tydelige miljøkrav og skal bidra til å redusere klimagassutslipp. Felles krav kan gi kjøretøyene lengre levetid, ved at de kan brukes ut over en anbudsperiode og i ulike anbudsområder.

– På veien mot lavutslippssamfunnet blir innfasing av utslippsfrie busser viktige for å kutte utslipp i transportsektoren. Vi både håper og tror at den nye standarden vil bidra til å sette fart på denne omleggingen, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova.

 

Lars Erik Jensen (f.v) og Oliver Husøy fra Standard Norge sammen med komitéleder Ragnar Krosser.

Lars Erik Jensen (f.v.) og Oliver Husøy fra Standard Norge sammen med komitéleder Ragnar Krosser.

Busstandarden var tema i NRK Nyhetsmorgen og NRK Nordnytt mandag. Hør radiointervjuet med Jacob Mehus her og se Nordnytt her!

Standarden NS 11050 Persontransport - tekniske og funksjonelle krav til busser utgis av Standard Norge og er utviklet av en bredt sammensatt komité med de viktigste aktørene i verdikjeden som produsenter, operatører, administrasjonsselskaper, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner.

Her finner du PDF-versjoner av presentasjonene som ble holdt på lanseringen:

Last updated: 2019-02-06

NS 11050:2017

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Persontransport - Funksjonelle og tekniske krav til busser

LanguageNorskEdition: 1 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 650,00 (excl. VAT)

Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2013-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11031:2017

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Universell utforming - Persontransport - Krav til utforming av busser

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11032:2017

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Universell utforming - Persontransport - Krav til transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11033:2017

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Universell utforming - Persontransport - Tjenester på transportområdet

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access