Sykkelbud
Å levere vare med sykkelbud er en aktivitet innenfor mikromobilitet (foto: Unsplash)

Mikrotransport – hvordan sikre gode løsninger til beste for alle?

De siste årene har det blitt introdusert stadig nye løsninger for mobilitet, fra bildeling og bybiler, til bysykler og elektriske sparkesykler. Det tas også i bruk små elektriske kjøretøy og lastesykler til smidigere varelevering, samtidig som netthandel og behovet for hentepunkter og hjemlevering, også når vi ikke er hjemme, øker.

17. juni inviterte vi til frokostmøte for å se nærmere på hva som skal til for å gjøre de ulike løsningene sikrere for brukerne, leverandørene og samfunnet som helhet. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på møtet.

Tiden vi lever i og samfunnet for øvrig er preget av en veldig digital og grønn omstilling. Dette påvirker alt fra vår tilgang på informasjon, til hvordan vi kommer oss rundt fysisk og varer blir levert til sluttbrukeren. Vi har i dag mange og til dels konkurrerende løsninger for hvordan vi og varene vi forbruker, kan transporteres fra A til Å, over korte avstander og i områder med utfordrende framkommelighet. Vi kaller dette for mikrotransport og har valgt å inkludere både mikrologistikk og mikromobilitet i dette begrepet.

Det har etter hvert vokst fram et mylder av løsninger for mikrotransport, de fleste med egne systemer. Datamengden i disse systemene er enorm, noe som gir et vell av muligheter som kommer sluttbrukerne til gode. Dette kan for eksempel være nettbasert bestilling (helst fra våre egne mobiltelefoner), beregnet pris for en gitt kjøretur og geografisk lokalisering av kjøretøyene. Likevel snakker de aller fleste systemene ikke med hverandre, og kundene kan derfor ha problemer med å orientere seg i markedet. Hvilke løsninger passer mitt behov og hvilken av dem er best?

Spørsmålet vi stiller oss, er hvordan skape synergi og sikre at systemene fungerer sammen til beste for kundene, samfunnet og leverandørene i en virkelighet med flere ulike forretningsmodeller?

På frokostmøtet fikk vi høre innlegg om hva som skal til for å få til en bedre, enklere og mer effektiv infrastruktur knyttet til mikromobilitet.

  • Hvordan sikre at vi får trivelige og sikre omgivelser for alle som ferdes og oppholder seg i byen?
  • Hvem kan sørge for at dataflyten og håndteringen er åpen og tilgjengelig for flere enn de som samler den inn?
  • Hvem skal sørge for at norske løsninger ikke følger særnorske retningslinjer, men er tilpasset internasjonale standarder?
  • Hvem skal ta det lederskapet som må til for å sette retning for de smarte løsningene?
  • Hvordan kan ulike løsninger fungere sammen i komplekse systemer?

Innlegg på frokostmøtet

Hva er mikromobilitet og hvordan blir neste generasjons kombinert mobilitet ut
Trond Hovland, daglig leder, ITS Norway
Hvordan kan kommunale og fylkeskommunale myndigheter styre utviklingen for felles og universelle løsninger for effektivisert varelogistikk i byer og tettsteder?
Ingeborg Briseid Kraft, prosjektleder for Effektiv varelogistikk i Osloregionen, Bærum kommune
Hva skjer der ute mht bruk av mikrokjøretøy og teknologi innenfor bylogistikken, og hvordan det kan bidra til å løse de problemene vi ser i dag?
Toril Presttun, programleder, Statens vegvesen
Smarte, standardiserte løsninger kan bidra til sunn konkurranse og god mobilitet i ryddige og trygge gater
Harald Sævareid, Nivel
Small footprint big impact – Paxsters syn på mikrotransport og mikrologistikk (se presentasjonen på YouTube, se også referanser til innholdet i filmen i beskrivelsen)
Arild Brudeli, Paxster

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Hilde Aarefjord per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Last updated: 2022-01-05