Rød brannbil, tegning fra standarden

Lansering av ny Norsk Standard for brannbil

I dag bestiller norsk brannvesen nye biler på 280 forskjellige måter. Den nye standarden som ble lansert 3. mars, skal sikre enklere anbudsprosesser og dermed mer brannbil for pengene.

Hvert år bygges det rundt 40 nye brannbiler til kommunale brannvesen til en verdi av cirka 200 millioner kroner. I dag stiller den enkelte kommune og brannsjef egne krav til teknisk utforming av brannbiler. Ulike krav til funksjon og beredskap gir store variasjoner.

Representanter for brannvesen, kommuner, interesseorganisasjoner og produsenter har sammen med Standard Norge laget en standard som vil forenkle innkjøpsprosessen. Standarden gir minstekrav til brannbiler og er utviklet med funksjonelle og tekniske krav til fremkommelighet, frostsiking, sirener, innvendig og utvendig utstyr, grunnfarge, dekor og merking. Innkjøperne vil ha standarden som utgangspunkt for sine spesifikasjoner og produsentene vil ha større forutsigbarhet for deltakelse i anbudskonkurranser. 

Den nye standarden harmoniserer kravene og forenkler anbudsprosessen for følgende brannbiler: mannskapsbil, fremskutt enhet, innsatslederbil, røyk-, vann- og kjemikaliedykkerbil.

Presentasjoner fra Standard Morgen:

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen (926 60 390). 

Last updated: 2020-03-04