Futuristisk motorvei

Autonomi i transportsektoren

«Alle» snakker om automasjon og smarte løsninger som skal gjøre transportsektoren mer effektiv, miljøvennlig og bærekraftig til glede for både de som har ansvaret for løsningene og brukerne. Hva skjer for tiden på området, og på hvilken måte kommer standarder inn?

Dette var tema på et frokostmøte, AutonomiPraten/Standard Morgen, 27. januar som SAMS Norway arrangerte i samarbeid med Standard Norge. Eksperter på området presenterte aktiviteter som skjer og hvordan de kan bidra til en trygg og smart teknologi som sikrer brukervennlige og bærekraftige løsninger som gir mindre utslipp og effektive transportsystem som brukerne har nytt av og som vil gi norske virksomheter framtidsrettede og bærekraftige løsninger.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet.

Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet. 

Standardisering innen ITS - Intelligente transportsystemer
Knut Evensen, Statens vegvesen 
Knut Evensen
Maritim ITS – Hvordan samarbeid kyst-land bidrar til bedre og mer effektive løsninger
Trond Hovland, CEO, ITS Norway
Trond Hovland

Fra AutoPASS til GeoFlow - pilotprosjekt for neste generasjon system for veiprising
Ola Martin Lykkja, Q-Free 
Ola Martin Lykkja

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte ta kontakt med Tove Grønseth i Standard Norge eller Tina Edvardsen i SAMS Norway per e-post.

Last updated: 2022-06-15