Tegning av brannbil
Den norske standarden har rød som primær farge, men gul kan være et alternativ.

Bedre og billigere brannbiler med Norsk Standard

Mer brannbil for pengene og enklere anbudsprosess. Det er målet for en ny Norsk Standard for brannbiler. Standard Norge anmoder brannsjefer og fagpersoner om å gi innspill når standarden sendes på høring i april.

I dag stiller den enkelte kommune og brannsjef egne krav til teknisk utforming av brannbiler. Ulike krav til funksjon og beredskap har bidratt til store variasjoner. Hvert år bygges cirka 40 nye brannbiler til kommunale brannvesen. En Norsk Standard vil bidra til å standardisere generelle krav som fremkommelighet, frostsiking, sirener, innvendig og utvendig utstyr, grunnfarge samt dekor og merking.

Den nye standarden skal harmonisere kravene og forenkle anbudsprosessen for følgende brannbiler: 

  • Mannskapsbil
  • Fremskutt enhet
  • Innsatslederbil 
  • Røyk-, vann- og kjemikaliedykkerbil

Si din mening

Forslaget til den nye norske standarden legges ut for offentlig høring i april. Målet er å komme frem til omforente løsninger som gir bedre og billigere brannbiler, og som styrker brannvesenets evne til å sikre liv, helse og verdier.

Standard Norge anmoder alle brannsjefer, fagpersoner og andre med interesse for fagfeltet om å gi innspill gjennom den offentlige høringen.

Høringsfrist 1. juni 2019

Enklere anbudsprosess

Standard Norge har sammen med aktørene arbeidet frem utkast til ny standard som vil basere seg på beste praksis fra norsk brannvesen. Den skal bidra til å forenkle innkjøpsprosessen, der målet er å kostnadseffektivere anskaffelsen slik at det blir mer brannbil per krone investert. Med en felles standard vil anbudsprosessen forenkles. Innkjøperne vil ha standarden som utgangspunkt for sine spesifikasjoner og produsentene vil ha større forutsigbarhet for deltakelse i anbudskonkurranser. Kostnaden per brannbil forventes å gå ned som følge av standardisert materiell og mindre skreddersøm.

En ny standard har som mål å  bidra til flere tilbydere inn i offentlige anbud for brannmateriell.

Bred representasjon fra bransjen

En bredt sammensatt og aktiv komité har bidratt til å sikre at standarden får med minstekravene til ulike brannbiler. De viktigste aktørene i verdikjeden er representert: produsenter, brannvesen, kommuner og interesseorganisasjoner.

Statens Vegvesen, Skatteetaten, og Forsvaret har bidratt til å sikre fremdrift og avklaringer av viktige problemstillinger som farge, merking og profil. Dialogen med dem har vært viktig også for å sikre lik praksis for avgiftsfritak for alle brannbiler. Komitéleder Are Mydland fra Os kommune har bidratt til å lose komiteen gjennom ulike milepæler og nå frem til at standarden skal på høring.

Dersom du eller din organisasjon har spørsmål til dette arbeidet, kan du ta kontakt med vår prosjektleder Lars Erik Jensen.

Denne artikkelen stod først på trykk i fagbladet Brannmannen 1-2019

Last updated: 2019-05-28