Trafikknutepunkt med tog, biler og busser
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Standardisering for urbane intelligent transportsystemer (Urban ITS) integrering av mobilitet ledes av Norge

Norge har nylig tatt på seg å lede to standardiseringsprosjekter som skal se på nye europeiske og internasjonale standarder for digitalisering av transportsystemer og hvordan dette kan gjøres «smartere».

Etter hvert som byer og tettsteder vokser og blir mer urbane, endrer det behovene og gir samtidig nye muligheter for sammensetting og integrering av reisetjenester ved hjelp av ny teknologi. Reiser kan foretas på stadig flere måter, faren for forurensning kan overvåkes bedre, og komforten, hyppigheten og sikkerheten på reiser kan forbedres. Nye transportsystemer, fra sikrede sykkelstier til busstjenester og bestilling av taxi, og i nær fremtid også automatiserte biler, vil gi store muligheter for et mer brukertilpasset samfunn. Men å få til dette i praksis kan ikke overlates til tilfeldigheter og innovasjon alene. Standarder vil spille en viktig rolle for at ulike systemer kan fungere sammen, og bidra til at reiser kan foretas mer sømløst og sikkerheten forbedres.

Norskledet internasjonalt arbeid

For å utarbeide standarder på dette området er det derfor opprettet en egen europeisk standardiseringskomité som skal jobbe med standarder som støtter opp under løsninger for intelligente transportsystemer i urbane strøk. Samtidig er det globalt, i ISO, opprettet en komité for integrering av mobilitet slik at flere av standardene som utvikles i Europa kan tilpasses for bruk over hele verden.

Begge disse nye standardiseringsprosjektene, som skjer i komiteene CEN/TC 278/WG 17 Urban ITS og ISO/TC 204/WG 19 Mobility Integration, ledes av Norge ved Knut Evensen fra Qfree på vegne av Statens Vegvesen.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å vite mer om arbeidet kan prosjektleder Bjørn Brunstad som er sekretær både for den europeiske og den internasjonale komiteen, kontaktes.

Les også informasjon som du kan finne i en egen minibrosjyre på engelsk om det europeiske arbeidet i komiteen for urban ITS.

Last updated: 2019-03-15