Planned maintenance

In connection with an update of our systems the website standard.no will be unavailable for one (1) hour between 6 am and 9 am (CET) on Saturday December 16. We apologize for any inconvenience this may cause.

 

menn med vernebriller
Foto: Nicolas Tourrenc

Arbeidsmiljø ledelsessystem - ISO 45001

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er godt i gang med å lage en ny internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001. Den skal overta etter den britiske BS-OHSAS 18001 som også er mye brukt i Norge. Ekspertene som utarbeider standarden møttes første gang i oktober 2013.

Publisering av ISO 45001 avhenger av resultatet fra siste høring høsten 2017. Dersom det er få kommentarer til ISO/DIS2 45001 og disse blir ferdigbehandlet på møtet i september og ISO-komiteen beslutter at det ikke skal arrangeres en avstemningsrunde (ISO/FDIS), kan standarden publiseres i november 2017. Dersom komiteen ikke rekker å ferdigbehandle alle kommentarer på sitt førstkommende møte og/eller den beslutter at standarden skal sendes på avstemning, vil standarden tidligst bli publisert i mars 2018.

Internasjonale krav til arbeidsmiljø
Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø vil blant annet ta for seg følgende temaer:

  • identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeids­miljøet
  • risikovurderinger
  • politikk og mål for arbeidsmiljø
  • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids­miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
  • ressursbehov
  • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse

Standarden for arbeidsmiljø kommer også til å stille krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter.

Bred internasjonal interesse og deltakelse 
73 av ISOs medlemsland deltar eller har meldt seg som observatør i arbeidet. Det er etablert en avtale mellom ILO (den internasjonale arbeids­takerorganisasjonen) og ISO som skal regulere ILOs rolle i dette arbeidet. For mange av de norske interessentene var det viktig å få en slik avtale på plass.

Norsk deltakelse i det internasjonale arbeidsmiljøarbeidet
Norge deltar med flere eksperter i den internasjonale standardise­ringskomiteen ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems, som skal utarbeide denne nye standarden. Standard Norge har etablert en speilkomité for arbeidet, SN/K 551 Styrings­system for arbeidsmiljø. Speilkomiteen har 16 medlemmer og ledes er Berit Sørset fra Norsk Industri. Medlemmene kommer fra myndigheter, industri, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og konsulent- og sertifiseringsorganisasjoner.

Hvor i prosessen er vi nå?
ISO 45001 var på offentlig høring (ISO/DIS) våren 2016. Det kom ca 3000 kommentarer til standarden og flere land stemte nei til forslaget. ISO/PC 283 har besluttet at standarden skal sendes på andre høring (ISO/DIS2) etter at kommentarene er behandlet og ev. tatt hensyn til. ISO/DIS2 45001 er forventet i juni/juli 2017.

Den endelige standarden, ISO 45001, var først tenkt ferdig ved årsskiftet 2016/2017. Blant annet på grunn av alle kommentarene er nytt tidspunkt for utgivelse tidligst oktober 2017.

Kobling med andre ledelsessystemstandarder
Denne nye arbeidsmiljøstandarden skal baseres på den felles strukturen (High Level Structure, HLS) som ISO har vedtatt for alle ledelsessystemstandarder. HLS innebærer at alle slike systemstandarder skal ha en felles oppbygning (struktur), felles kjerneterminologi og definisjoner i tillegg til at alle felles krav skal uttrykkes gjennom identiske tekstelementer. Dermed blir det enklere å bruke ISO 45001 sammen med standarder som ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring) og ISO/IEC 27001 (IT-sikkerhet).

Kontaktpersoner

Guri Kjørven:
Personlig verneutstyr, Ledelsessystem for arbeidsmiljø
Prosjektleder 
970 46 151 / gkj@standard.no

Iiris Turunen-Rindel:
Akustikk og støy
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Inger Jakobsen
Ass. markedssjef
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Popular standards

NOK 580,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav med veiledning om bruk

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-11-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 030,00 (excl. VAT)

Styringssystemer for arbeidsmiljø - Krav

LanguageNorskEdition: 1 (2008-09-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 924,00 (excl. VAT)

Styringssystemer for arbeidsmiljø - Veiledning for implementering av SN-BS OHSAS 18001:2007

LanguageNorskEdition: 1 (2010-01-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-1:2010

Standard

NOK 580,00 (excl. VAT)

Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

LanguageNorskEdition: 1 (2010-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-2:2010

Standard

NOK 580,00 (excl. VAT)

Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

LanguageNorskEdition: 1 (2010-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-3:2010

Standard

NOK 475,00 (excl. VAT)

Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

LanguageNorskEdition: 1 (2010-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 9600-4:2010

Standard

NOK 475,00 (excl. VAT)

Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2010-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 765,00 (excl. VAT)

Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)

LanguageEngelskEdition: 1 (2011-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 133,00 (excl. VAT)

Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011)

Languageno/en no/enEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 463,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options