Glassfasade til kontorbygning
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Akustikk og støy

Standardiseringen på akustikk og støy omfatter blant annet akustisk terminologi, målinger av lyd og støy i bygninger, lydklassifisering av bygninger, målinger i ytre miljø og på arbeidsplasser, samt undervannsakustikk (egen lenke). I tillegg omfattes også arbeid knyttet til hørsel, hørselstesting og hørselsvern. Standardiserte målinger av lydforhold i bygninger, støy i arbeidsmiljø og i ytre miljø, brukes for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk.

Sint gutt holder seg for øreneStandardiseringen foregår nasjonalt (Standard Norge), globalt (ISO) og i Europa (CEN). Oppfølging i Norge av det europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med speilkomiteen for akustikk (SN/K 001).

Nasjonale standarder

De norske standardene er utviklet hovedsakelig for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk innenfor

 • lydklasser/bygningstekniske forhold
 • romakustikk og lydoverføringsutstyr
 • innemiljø/støy fra tekniske installasjoner
 • ytre miljø/støy fra kilder utendørs
 • arbeidsmiljø

Aktuelle referansestandarder for byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning er lenket til under Standarder for byggfag.  

Internasjonale standarder

I ISO utarbeides det standarder for:

 • Generell akustikk (ISO/TC 43)
 • Støy (ISO/TC 43/SC 1)
 • Bygningsakustikk (ISO/TC 43/SC 2)
 • Undervannsakustikk (ISO/TC 43/SC 3)

Informasjon om arbeidet med standarder innen undervannsakustikk og oversikt over standarder er vist under Undervannsakustikk.

I tillegg til de dedikerte internasjonale standardiseringskomiteene på området arbeides det med akustikk og støy også i flere andre tekniske komiteer i ISO og CEN. Spesielt gjelder dette produktstandarder som lages på mange aktuelle områder.

Europeiske standarder

Den europeiske standardiseringen omfatter:

 • Bygningsakustikk (CEN/TC 126)
 • Støy og akustikk (CEN/TC 211)
 • Krav til hørselsvern (CEN/TC 159)

Oversikt over standarder for hørselsvern er vist under Hørselsvern.  

Bygningsakustiske standarder for måling av luftlydisolasjon og trinnlydnivå i felt (på stedet) i er det utgitt i nye utgaver som NS-EN ISO 16283-1 (luftlydisolasjon), 16283-2 (trinnlydisolasjon) og 16283-3 (fasadelydisolasjon). Disse erstatter tidligere feltmålemetoder i NS-EN ISO 140-serien. NS-EN ISO 16283-serien ble oversatt til norsk i perioden 2017-2019. Standardene for vurderingsmetoder, NS-EN ISO 717-serien, ble revidert og kom i nye utgaver på engelsk i 2020. Det er gjort endringer i forhold til vurdering av luftlyd- og trinnlydisolasjon ved lave frekvenser. Det påvirker valg av konstruksjonsløsninger som tilfredsstiller grenseverdier for lydforhold, men dette er ikke tatt med som krav i byggteknisk forskrift. Les også om aktuelle målestandarder innen bygningsakustikk.

I ISO har det pågått en diskusjon om felles standard for lydklassifisering. Det har vært mye uenighet om forslaget bl.a. på grunn av til dels svært ulike lydkrav i medlemslandene. Det ble tidlig besluttet å ikke utgi dette som europeisk standard. Forslaget har vært til komitehøring i flere omganger i perioden 2016-2019. Resultatet fra avsluttende avstemming på ISO-forslaget høsten 2018 var negativt. Forslaget til standard møtte motbør i mange land og det ble derfor ikke utgitt som standard, men som Teknisk Spesifikasjon ISO/TS 19488 i 2021. Det var norske deltakere i arbeidet, og komiteen for akustikk deltok aktivt med kommentarer.

I februar 2015 ble det satt ned en arbeidsgruppe under komiteen for akustikk som utarbeidet et revidert forslag til kriterier for lydforhold og lydklasser i NS 8175. De reviderte standarden, NS 8175, ble utgitt i ny utgave i 2019. Les mer om dette under lydklasser.

Det utarbeides europeiske standarder for måling av etterklangstid, metoder for bestemmelse av romakustiske egenskaper for åpne landskap, metoder for bestemmelse av flanketransmisjon, lydabsorpsjon og lydisolasjon av gulv og himlinger. Standarden for egenskaper for åpne landskap inneholder flere nye akustiske parametere for evaluering av romakustiske forhold, bl.a. i kontorlandskap, og er et nyttig verktøy for bestemmelse av romakustiske forhold.

Norske eksperter deltar aktivt i ca. 30 arbeidsgrupper i europeiske CEN  og globale ISO. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres i stor grad av CEN.

Norge har hatt sekretariatet for ISO-arbeidet om musikkøverom, og det er med suksess utarbeidet en ny internasjonal standard, ISO 23591, basert på en nasjonal, Norsk Standard, NS 8178.  Les mer om dette under Akustikk i musikklokaler.

Støy i arbeidsmiljø er høyt prioritert som følge av revisjon av EU-direktiver. Det er også utgitt en samling av de viktigste standardene for måling av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljø. Disse er oversatt til norsk. Les mer om dette under støy i arbeidsmiljø.

Mange av standarder er harmoniserte under maskindirektivet og det er gitt en oversikt av disse bl.a. i lenken over harmoniserte standarder

Det er gitt en oversikt over aktuelle standarder for hørselsmåling

Kontaktpersoner

Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Popular standards

Kurs i NS 8176 – Vibrasjoner fra samferdsel

Kurs

NOK 5 400,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 8176 Vibrasjoner fra samferdsel, 02.06.22 Fornebu

Date: 2022-06-02Location: FornebuLanguage: Norsk

Information  Course description

NS 8175:2019

Standard

NOK 893,00 (excl. VAT)

Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

LanguageNorskEdition: 1 (2019-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving

LanguageEngelskEdition: 1 (2022-01-25)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 925,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Akustikk — Måling av romakustiske parametere — Del 3: Åpne kontorlandskap (ISO 3382-3:2012)

LanguageNorskEdition: 1 (2012-10-22) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 5 225,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Feltmålemetoder og Bygningsakustikk.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014)

LanguageNorskEdition: 1 (2014-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Endringsblad A1 - Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Akustikk — Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler — Del 2: Trinnlydisolasjon (ISO 16283-2:2020)

LanguageEngelskEdition: 2020-08 (2020-09-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 969,00 (excl. VAT)

Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 3: Luftlydisolasjon av yttervegger (ISO 16283-3:2016)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access