Passivhus
Tallhall, Meteorologisk institutt i Oslo. Arkitekt: Pir II Oslo AS. Foto: Laila Meyrick/Velour.no

Bærekraftige byggverk

Byggenæringen står for en stor del av verdens utslipp og energi- og ressursbruk. Tiltak som gjøres i denne næringen har derfor svært stor betydning for miljøet. Det finnes en rekke standarder som gir grunnlag for å kunne vurdere en bygnings bærekraftighet, både nye og eksisterende bygg, basert på livsløpsvurdering (Life Cycle Assessment/LCA).

Byggevarers miljøprofil

Vurdering av et byggverks miljøprestasjon eller karbonfotavtrykk ved bruk av livsløpsvurderinger tar hensyn til hele verdikjeden til byggverket, fra råvareuttak til konstruksjon, samt drift, vedlikehold, riving, gjenvinning og avfallshåndtering etter endt bruk. For å dokumentere miljøprofilen til byggevarene som inngår i et byggverk, benyttes miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration/EPD). 

En EPD er et solid verktøy for å kunne ta miljøriktige valg og de kan være utformet etter én av følgende standarder: 

Bygningers påvirkning på det ytre miljø

I begrepet “Bærekraftige byggverk” ligger bygningens påvirkning på det ytre miljø, sosiale og samfunnsmessige hensyn og økonomiske rammer. Det er utviklet et horisontalt rammeverk av standarder for vurdering av de ulike aspektene ved bærekraft for bygg og anlegg. 

Noen relevante standarder:

  • NS-EN 15643 Bærekraftige byggverk — Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg definerer prinsipper og krav for vurdering av miljømessige, sosiale og økonomiske ytelser for bygninger og anleggsarbeider med hensyn til deres tekniske egenskaper og funksjonalitet.
  • NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode. Standarden angir en beregningsmetode basert på livsløpsvurdering (LCA) og andre kvantifiserte miljødata for å vurdere bygningers miljøprestasjon.

Kontaktpersoner

Marianne Werner
Prosjektleder
980 16 785 / mwe@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NS-EN 15643:2021

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byggverk — Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg

LanguageEngelskEdition: 2021-06 (2021-07-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 15978:2011

Standard

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byggverk — Miljødeklarasjoner — Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer

LanguageEngelskEdition: 2019-10 (2019-12-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 0,00 (excl. VAT)

RETTELSE — Bærekraftige byggverk — Miljødeklarasjoner — Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer

LanguageEngelskEdition: 2021-08 (2021-08-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 137,00 (excl. VAT)

Bærekraftige bygninger og anlegg - Grunnleggende produktkategoriregler for miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 15942:2021

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byggverk — Miljødeklarasjoner — Kommunikasjonsformat bedrift til bedrift

LanguageEngelskEdition: 2021-11 (2021-11-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3720:2018

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 15392:2019

Standard

NOK 2 264,00 (excl. VAT)

Sustainability in buildings and civil engineering works — General principles

LanguageEngelskEdition: 2 (2019-12-03)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3700:2013

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2013-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3701:2012

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2012-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 763,00 (excl. VAT)

Bygningers energiytelse — Beregning av energibehov og energiforsyning

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-12-03)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access