Bærekraftige byggverk – Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg

NS-EN 15643 gir prinsipper og krav for vurdering av miljøprestasjon, sosial prestasjon og økonomisk prestasjon ved bygg og anlegg, tatt i betraktning deres tekniske egenskaper og funksjonalitet.

Dette rammeverket gjelder for alle typer byggverk, og det er relevant for nye byggverk gjennom hele livsløpet, og av eksisterende anlegg i løpet av deres resterende levetid.

Standarden vil være et verktøy i beslutningsprosessen for de som skal oppføre bygg, for den prosjekterende i valg av løsninger og for vurdering av om eksisterende bygninger skal rives eller rehabiliteres.

Bygninger i et bærekraftsperspektiv

NS-EN 15643 inngår i en serie standarder for vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv ved hjelp av livsløpsmetodikk. 

Ved vurdering av planlagte eller eksisterende bygninger i et bærekraftsperspektiv må byggets påvirkning på miljø, sosiale aspekter (for eksempel tilgjengelighet, tilpasningsevne, vedlikehold, helse m.v.) og økonomi vurderes. De europeiske standardene for bærekraftig byggverk er et rammeverk som beskriver prinsipper, krav og retningslinjer for en slik vurdering, hvor NS-EN 15643 inngår.

I begrepet “Bærekraftige byggverk” ligger bygningens påvirkning på det ytre miljø, sosiale og samfunnsmessige hensyn og økonomiske rammer. Det er utviklet et horisontalt rammeverk av standarder for vurdering av de ulike aspektene ved bærekraft for bygg og anlegg.

Les mer om andre relevante standarder på fagområdet for Bærekraftige byggverk.


NS-EN 15643:2021 erstattet i 2021 alle de fem delene som NS-EN 15643-serien tidligere var delt inn i. 

Last updated: 2022-03-28

NS-EN 15643:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byggverk — Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg

LanguageEngelskEdition: 2021-06 (2021-07-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access