En som kontrollerer brannslukningsapparater

Brannsikkerhet

Godt regelverk og gode standarder på brannsikkerhetsområdet medvirker til å redde liv og spare verdier i hele levetiden til et bygg. Standarder kan også bidra til valg av mer økonomiske og effektive løsninger ved nybygg og for drift- og vedlikeholdsfasen til byggverk.

Brann som fenomen utgjør et tverrfaglig og komplekst fagområde, og behovet for standarder og veiledninger innenfor dette fagområdet er tilsvarende stort og bredt.

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet på området brannsikkerhet omfatter alt fra utstyr til å oppdage og varsle brann og utstyr som bidrar til å slokke brann. Standard Norge utvikler standarder for hvordan vi skal prøve å klassifisere bygningsmaterialers og -produkters egenskaper ved brann. Det vil si hvordan de bidrar til brannutvikling eller hvordan de motstår et brannforløp. Vi har også et omfattende arbeid på gang med å utvikle standardiserte metoder som kan benyttes ved branntekniske analyser og prosjektering.

Markedet for standarder innenfor brannområdet er stort og omfatter blant annet alle produsenter og brukere av byggevarer det stilles branntekniske krav til, prosjekterende og utførende innenfor brannområdet, brukere av byggverk og brann- og redningstjenesten.

Arbeidet foregår både nasjonalt, nordisk (INSTA), i Europa (CEN) og globalt (ISO) og omfatter blant annet utvikling av standarder og andre dokumenter på områder som:

 • Bygningsdelers brannmotstand
 • Materialers egenskaper ved brannpåvirkning
 • Ildsteder
 • Risikovurdering av brann i byggverk
 • Brannvern – Rømningsplaner
 • Grafiske symboler for brannsikkerhet og deres bruk
 • Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
 • Nødlys
 • Brannalarmsystemer
 • Fastmontert slokkeutstyr
 • Mobilt slokkeutstyr
 • Utstyr til brannvesenet
 • Ulike vedlikeholdsstandarder

Popular standards

NS 3960:2019

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

LanguageNorskEdition: 1 (2019-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 0,00 (excl. VAT)

RETTELSE — Brannalarmanlegg — Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

LanguageNorskEdition: 1 (2020-07-14)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

NS 3925:2013

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Brannvern - Rømningsplaner

LanguageNorskEdition: 1 (2013-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3901:2012

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Krav til risikovurdering av brann i byggverk

LanguageNorskEdition: 1 (2012-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

LanguageNorskEdition: 2018-12 (2022-07-05)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 321,00 (excl. VAT)

Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 1: Planlegging, installasjon og vedlikehold (ISO 14520-1:2015, modifisert)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Faste brannslokkesystemer - Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol-generator - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Faste brannslokkesystemer - Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol-generator - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3961:2016

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold

LanguageNorskEdition: 1 (2016-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3926-1:2017

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll

LanguageNorskEdition: 1 (2017-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3926-2:2017

Standard

NOK 481,00 (excl. VAT)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 2: Laboratoriemåling av etterlysende produkter

LanguageNorskEdition: 1 (2017-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 16763:2017

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3910:2020

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere

LanguageNorskEdition: 1 (2020-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3912:2020

Standard

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Utvendig brannbeskyttelse av bygninger — Metode for planlegging og verifikasjon

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-10-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access