NS-EN 1995 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner

Eurokode 5 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner av tre eller trebaserte produkter . Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.Alle delene av NS-EN 1995 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Flisa bru

Eurokode 5 gir krav til trekonstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1995 har følgende deler:

 • 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
 • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
 • 2: Bruer

NS-EN 1995 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner
 • NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • NS 3516 Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner
 • NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke – Fasthetsklasser 
 • NS-EN 14080 Trekonstruksjoner – Limtre og limt laminert heltre
 • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for trekonstruksjoner
 • Andre aktuelle standarder

Andre standarder

Det finnes felleseuropeiske standarder for konstruksjonstre (NS-EN 14081-1), limtre (NS-EN 14080), forbindelsesmidler og enkelte produkttyper.

Figuren under viser hierarkiet av standarder som benyttes for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerhet for trekonstruksjoner.

Model over eurokoder for trekonstruksjoner

Last updated: 2022-02-07

Eurokode 5

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 990,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 5 - Prosjektering av trekonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 0 + 1

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 7 650,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 8

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 215,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NS 3516:2017

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 338:2016

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Konstruksjonstrevirke - Fasthetsklasser

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access