Oversikt eurokoder

Her finner du lenker til oppdaterte standardsamlinger for de ulike eurokodene. I hver samling finner du alle gyldige standarder og nasjonale tillegg.

Eurokode 1: Laster (lenke til standardsamling for Eurokode 0 og 1)
Eurokode 2: Betong (lenke til standardsamling for Eurokode 2)
Eurokode 3: Stål (lenke til standardsamling for Eurokode 3)
Eurokode 4: Samvirke (lenke til standardsamling for Eurokode 4)
Eurokode 5: Tre (lenke til standardsamling for Eurokode 5)
Eurokode 6: Mur (lenke til standardsamling for Eurokode 6)
Eurokode 7: Geoteknikk (lenke til standardsamling for Eurokode 7)
Eurokode 8: Jordskjelv (lenke til standardsamling for Eurokode 8)
Eurokode 9: Aluminium (lenke til standardsamling for Eurokode 9)

Eurokodene er under revisjon. Her finner du en oversikt over når neste generasjon av de ulike eurokodene er ventet.

Last updated: 2021-08-10