Fasilitetsstyring (FM)

Fasilitetsstyring er et satsningsområde i Standard Norge og omfatter alle aktiviteter innenfor forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, service og støttetjenester i tillegg til utviklingen av eiendommers potensial, det vil si eiendomsledelse.

Satsningen reflekterer en samfunnsmessig utvikling der stadig flere tjenester knyttet til fasilitetsstyring settes ut på anbud. Eksempler på fasilitetstjenester er energiforsyning, renhold, vakthold, kantinedrift og gartnerarbeider. Tjenesten kan leveres av intern eller ekstern tjenesteyter.

Kontaktpersoner

Merete Holmen Murvold
Prosjektleder
920 55 485 / mmu@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Popular standards

Fasilitetsstyring (FM)

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 750,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM). Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 41001, NS-EN ISO 41011, NS-EN ISO 41012, SN-ISO/TR 41013, NS-EN 15221-3, NS-EN 15221, NS-EN 15221-5, NS-EN 15221-6, NS-EN 15221-7.

LanguageEngelsk

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options

NOK 757,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 103,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning (ISO 41001:2018)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 757,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi (ISO 41011:2017)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 621,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Veiledning om strategiske ressursvalg (sourcing) og utarbeidelse av avtaler (ISO 41012:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 621,00 (excl. VAT)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 278,00 (excl. VAT)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 621,00 (excl. VAT)

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2011-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options