bygning eksteriør
Foto: ScanStockPhoto

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk dreier seg om prosjektering av konstruksjoner, utførelse av konstruksjoner, og materialer og produkter til bruk i konstruksjoner. Det er et betydelig antall standarder på konstruksjonsområdet. Vi er i en fase hvor de nasjonale standardene etter hvert har blitt faset ut og erstattet av felleseuropeiske standarder.

Fra byggingen av operaen (foto: Veidekke)

For prosjekteringsområdet har vi fra perioden 2008 til 2010 fått nye felleseuropeiske standarder for prosjektering av konstruksjoner; Eurokoder. På en del avgrensede områder har de nasjonale tilleggsbestemmelser, og de norske tilleggsbestemmelsene skal benyttes i Norge. Tilsvarende nasjonale tilleggsbestemmelser finnes også i de andre europeiske landene.

I Norge har vi i de siste årene fått egne standarder for utførelse av betong, stålkonstruksjoner og tre, henholdsvis NS-EN 13670 + NA, NS-EN 1090 og NS 3516. Betong- og stålstandardene er felleseuropeiske standarder, mens en nasjonal standard for tre er utarbeidet i påvente av en felleseuropeisk standard. I tillegg finnes felles europeiske standarder for utførelse av ulike typer geotekniske arbeider.

Konstruksjonsmaterialene dekkes av et stort antall standarder. Disse er i all hovedsak felleseuropeiske standarder.

Europeiske standardiseringskomiteer

De viktigste europeiske standardiseringskomiteene på konstruksjonsområdet er:

  • CEN/TC 250 for alle Eurokodene
  • CEN/TC 104 for betong, materialer og utførelse
  • CEN/TC 135 for utførelse av stålkonstruksjoner

Det meste av arbeidet som foregår i disse komiteene i dag er forberedelser til framtidig oppdatering og revisjon av standardene. Dette for både å holde dem faglig á jour, inkludere nye materialer og metoder, og forbedre dem som hjelpemiddel for brukerne.

Eurokodene kan du lese mer om på en egen fagside.

Kontaktpersoner

Roald Sægrov
Prosjektleder
489 52 738 / ros@standard.no

Dag Burgos
Prosjektleder
464 20 655 / dbu@standard.no

Vivian Meløysund
Prosjektleder
975 93 891 / vme@standard.no

Johannes Nilssen
Markedsleder
986 92 613 / jni@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Utførelse av betongkonstruksjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2010-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 898,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 615,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 780,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 852,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2019-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Eurokode 0 + 1

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 6 655,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 2

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 975,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 3

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 9 875,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access