NS-EN 1090-1 Samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

NS-EN 1090-1 er en harmonisert standard som angir krav til utførelse av lastbærende komponenter i stål eller aluminium, krav som må tilfredsstilles for at komponenten skal være i overensstemmelse med EUs byggevaredirektiv, inkludert krav til CE-merking.

NS-EN 1090-1 gjelder i utgangspunktet for alle prefabrikkerte stålkonstruksjonene med bærende funksjoner. Den refererer normativt til NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3, som betyr at del 1 krever at kravene i del 2 og del 3 er oppfylt.

NS-EN 1090-1 er den harmoniserte produktstandarden som beskriver hvordan stålverkstedene skal dokumentere ytelsene til prefabrikkerte stålkonstruksjoner.

NS-EN 1090-serien

Standarden inngår i NS-EN 1090-serien som omfatter følgende deler:

Last updated: 2022-01-24

NOK 893,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

LanguageEngelskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access