Fasade i stål, NOVA Spektrum på Lillestrøm

NS-EN 1090-2 Stålkonstruksjoner

Denne europeiske standarden angir krav til utførelse av stålkonstruksjoner for å sikre passende nivåer for mekanisk kapasitet og stabilitet, brukbarhet og bestandighet.

NS-EN 1090-2 angir krav til utførelse av stålkonstruksjoner, særlig stålkonstruksjoner som er prosjektert etter NS-EN 1993-serien, og stålkomponenter i samvirkekonstruksjoner av stål og betong som er prosjektert etter NS-EN 1994-serien.

Krav

Standarden angir krav til utførelse av stålarbeid som hele konstruksjoner eller tilvirkede komponenter framstilt av:

  • varmvalsede produkter av konstruksjonsstål opp til og med S700;
  • kaldformede komponenter og plater opp til og med S700 (med mindre de omfattes av omfanget av NS-EN 1090-4);
  • varm- eller kaldformede austenittiske, austenittisk-ferrittiske og ferrittiske produkter av rustfritt stål;
  • varm- eller kaldformede hulprofiler av konstruksjonsstål inklusive standard produkter og valsede produkter lagd på bestilling og hulprofiler framstilt ved sveising.

NS-EN 1090-serien

Standarden inngår i NS-EN 1090-serien som omfatter følgende deler:

Last updated: 2022-01-24

NOK 2 615,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 780,00 (excl. VAT)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access