Lekestativ
Foto: Hanne Wells/ Standard Norge

Lekeplassutstyr

Standarder for lekeplassutstyr bidrar til sikker lek. De er viktige for alle som eier, drifter, selger eller kontrollerer offentlig tilgjengelig lekeplassutstyr, for eksempel i barnehager, skoler, borettslag eller parker.

Standardene spesifisere sikkerhetskrav for offentlig tilgjengelige lekeplassutstyr og underlag, med tilleggskrav til forskjellig type utstyr. Standardene dekker lekeplassutstyr for alle barn, men med utgangspunkt i at små barn og barn med ulike ferdigheter trenger veiledning og tilsyn.

Samtidig skal de fremme aktiviteter og attraksjoner som gir barn verdifull erfaring de kan bruke til å mestre situasjoner utenfor lekeplassen.

Standardene er beregnet på produsenter, importører og leverandører av lekeplassutstyr og eiere av lekeplasser med utstyr og tilsynsmyndigheter. De er også aktuelle for planleggere, entreprenører, vaktmestere og de som gjør vedlikehold. I tillegg vil standardene være aktuelle for mange andre, for eksempel skole, barnehager og andre innkjøpere og beslutningstakere.

Du finner en liste over aktuelle standarder nederst på denne siden.
Vi har valgt å vise kun de norske oversettelsene på de standardene der det foreligger. Disse finnes også på engelsk, og kan søkes opp i nettbutikken ved behov.

Serie av standarder

Standardene for sikkerhet ved lekeplassutstyr består av en rekke standarder for utstyr og underlag. Standardene er utarbeidet av den europeiske standardiseringskomiteen for lekeplassutstyr (CEN/TC 136/SC1 Playground equipment). Norske interessenter kan delta i og påvirke arbeidet gjennom Standard Norge. 

Produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Sikkerheten ved lekeplassutstyr er omfattet av Lov om produktkontroll og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Standarden er et nyttig hjelpemiddel for å oppfylle forskriftens krav.

Både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet etter produktkontrolloven. DSB for produkters brennbarhet, mekaniske-, fysiske- og termiske egenskaper, mens Miljødirektoratet for kjemiske- og støyende egenskaper ved produkter.

Spørsmål om produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr kan rettes til henholdsvis Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet.

Standard Norge kan kontaktes på info@standard.no.

Last updated: 2022-04-01

Lekeplassutstyr og underlag

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 660,00 (excl. VAT)

Elektronisk standardsamling inneholder alle standarder i serien NS-EN 1176 & 1177 - Lekeplassutstyr og underlag.

LanguageNorskEdition: 1 (2009-03-02)

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NOK 1 321,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 1: Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

LanguageNorskEdition: 1 (2018-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag — Del 2: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker

LanguageNorskEdition: 2017-10 (2020-08-25)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 3: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for rutsjebaner

LanguageNorskEdition: 1 (2018-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 4: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner

LanguageNorskEdition: 1 ()

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag — Del 5: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller

LanguageNorskEdition: 2019-10 (2021-05-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 6: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr

LanguageNorskEdition: 1 (2019-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 567,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag — Del 7: Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift

LanguageEngelskEdition: 2020-04 (2020-05-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 10: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for fullstendig innelukket lekeutstyr

LanguageNorskEdition: 1 (2008-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 11: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for tredimensjonale klatrenett

LanguageNorskEdition: 1 (2014-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Støtdempende lekeplassunderlag - Prøvingsmetoder for bestemmelse av støtdemping

LanguageNorskEdition: 1 (2019-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

BS PD CEN/TR 16396:2020

Standard (Kun elektronisk)

NOK 6 499,00 (excl. VAT)

Playground equipment for children. Replies to requests for interpretation of EN 1176 and its parts

LanguageEngelsk

Product information

Information Monitor standard
Order
Get online access