Gulvrenhold vasking rengjøring rens
Foto: iStockphoto

Renhold

Standard Norge har utgitt flere standarder som kan brukes for å fastsette og gjennomføre et regelmessig renhold. Målet er at mennesker kan oppholde seg i ulike lokaler uten at det medfører fare for helseskader.

Standardene som er utviklet, omhandler tekniske spesifikasjoner til renholdet og bestemmelser som bør med i en kontrakt som inngås om renhold.

Rengjøringskvalitet

NS-INSTA 800 består av to deler og kan brukes til å angi en ønsket kvalitet på renholdet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. Den er uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, hvilket system som brukes og rengjøringshyppigheten.

Les mer om NS-INSTA 800

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

NS-INSTA 810 bidrar til å forenkle arbeidet med å anskaffe renholdstjenester. Standarden inneholder derfor spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse.

Les mer om NS-INSTA 810

Standardkontrakt for renholdstjenester

NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold er en standard som kan brukes for å inngå kontrakter om utførelse av renhold. Standarden er utviklet for kontraktsforhold der en leverandør skal påta seg fast renhold i en gitt periode hos en oppdragsgiver. Standarden kan også brukes i kontraktsforhold mellom leverandøren og eventuelle underleverandører.

Les mer om NS 8431

Renhold i helse- og omsorgstjenester

NS 6600 skal bidra til å sikre riktig kvalitet på renholdet i helse- og omsorgstjenesten. Standarden  er et ledelsesverktøy for ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold.

Les mer om NS 6600

Kontaktpersoner

Hanne Wells
975 56 396 / hgw@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Popular standards

Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

Kurs

NOK 5 800,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten,27.04.23, Fornebu

Date: 2023-04-27Location: Fornebu (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description

NOK 1 321,00 (excl. VAT)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

LanguageNorskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 567,00 (excl. VAT)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til attestering av samsvar

LanguageNorskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 369,00 (excl. VAT)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2011-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 6600:2021

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-09-17)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8431:2015

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NHS C19003:2021

Standard

NOK 0,00 (excl. VAT)

COVID-19 — Smittevern for virksomheter innen renholdsbransjen — Rev.4

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-02-12)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access