Foto: Norsk Teknologi

Riktig med en gang - bygningsautomatisering og tekniske installasjoner

Sentralt innenfor "Riktig med en gang" er de tre standardene NS 6450, NS 3935 og NS-EN 15232. Eiendomsutviklere, byggherrer, prosjektledere, driftsansvarlige, rådgivere og leverandører av tekniske installasjoner, får med disse tre standardene det rette verktøyet til å få det “Riktig med en gang”.

Dersom tankegangen med «Riktig med en gang» blir realisert i alle ledd i byggenæringen, vil byggherrene få mer ut av investeringene, sikre at den forventede funksjonaliteten faktisk blir levert og fungerer, samt at de tekniske anleggene samhandler. For private aktører er et velfungerende integrert teknisk anlegg en forutsetning for å være konkurransedyktig i markedet.

Kontaktpersoner

Knut Løe
Prosjektleder
488 92 874 / klo@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

Standardsamling Riktig med en gang

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 425,00 (excl. VAT)

Denne standardsamlingen inneholder standardene i «Riktig med en gang» - serien: NS 3935, NS 6450 og NS-EN 15232.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NS 3420-YB:2019

Standard

NOK 818,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3935:2019

Standard

NOK 446,00 (excl. VAT)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

LanguageNorskEdition: 1 (2019-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 6450:2016

Standard

NOK 534,00 (excl. VAT)

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2016-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 040,00 (excl. VAT)

Bygningers energiytelse - Del 1: Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon - Modul M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 652,00 (excl. VAT)

Veiledning til NS-EN 15232 - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger. P-754

LanguageNorskEdition: 1 (2015-04-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TR 6451:2018

Standard

NOK 0,00 (excl. VAT)

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2018-10-01)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kurs

NOK 5 400,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 6450, 031120, Lysaker

Date: 2020-11-03Location: Fornebu (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description

Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kurs

NOK 5 400,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Date: 2020-10-01Location: Lysaker (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description

Kurs i NS 3935 og i NS 6450

Kurs

NOK 5 400,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 3935 og i NS 6450;Fornebu

Date: 2020-11-17Location: Fornebu (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description