Foto: Norsk Teknologi

Riktig med en gang - bygningsautomatisering og tekniske installasjoner

Sentralt innenfor "Riktig med en gang" er de tre standardene NS 6450, NS 3935 og NS-EN 15232. Eiendomsutviklere, byggherrer, prosjektledere, driftsansvarlige, rådgivere og leverandører av tekniske installasjoner, får med disse tre standardene det rette verktøyet til å få det “Riktig med en gang”.

Dersom tankegangen med «Riktig med en gang» blir realisert i alle ledd i byggenæringen, vil byggherrene få mer ut av investeringene, sikre at den forventede funksjonaliteten faktisk blir levert og fungerer, samt at de tekniske anleggene samhandler. For private aktører er et velfungerende integrert teknisk anlegg en forutsetning for å være konkurransedyktig i markedet.

NS 6450

De viktigste og mest avanserte tekniske anleggene prøvedriftes etter reglene i NS 6450 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner.

NS 3935

Gjennomføringen eller installasjonen av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) bør skje ved bruk av NS 3935.

NS-EN 15232

Som byggherre får du løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg med NS-EN 15232. Vår veiledning til standarden gir en innføring i standarden og konkrete eksempler.

 

I tillegg finnes flere relaterte standarder for ITB, drift og bygningsautomatisering.

Kontaktpersoner

info@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

Standardsamling Riktig med en gang

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 820,00 (excl. VAT)

Denne standardsamlingen inneholder standardene i «Riktig med en gang» - serien: NS 3935, NS 6450 og NS-EN 15232.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NS 3420-YB:2019

Standard

NOK 1 091,00 (excl. VAT)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

LanguageNorskEdition: 1 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3935:2019

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

LanguageNorskEdition: 1 (2019-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 6450:2016

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2016-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 321,00 (excl. VAT)

Bygningers energiytelse — Bidrag fra bygningsautomasjon, styringer og bygningsadministrasjon — Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer (ISO 52120-1:2021, Korrigert versjon 2022-09)

LanguageEngelskEdition: 2022-03 (2022-05-05)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Veiledning til NS-EN 15232 - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger. P-754

LanguageNorskEdition: 1 (2015-04-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TR 6451:2022

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 3 (2022-02-24)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Kurs

NOK 5 800,00 (excl. VAT)

Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse, 03.05.23, Zoom

Date: 2023-05-03Location: Digitalt kursLanguage: Norsk

Information  Course description

Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kurs

NOK 5 800,00 (excl. VAT)

Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Date: 2023-05-08Location: Digitalt kursLanguage: Norsk

Information  Course description