Foto: Norsk Teknologi

Riktig med en gang - bygningsautomatisering og tekniske installasjoner

Sentralt innenfor "Riktig med en gang" er de tre standardene NS 6450, NS 3935 og NS-EN 15232. Eiendomsutviklere, byggherrer, prosjektledere, driftsansvarlige, rådgivere og leverandører av tekniske installasjoner, får med disse tre standardene det rette verktøyet til å få det “Riktig med en gang”.

Dersom tankegangen med «Riktig med en gang» blir realisert i alle ledd i byggenæringen, vil byggherrene få mer ut av investeringene, sikre at den forventede funksjonaliteten faktisk blir levert og fungerer, samt at de tekniske anleggene samhandler. For private aktører er et velfungerende integrert teknisk anlegg en forutsetning for å være konkurransedyktig i markedet.

Kontaktpersoner

Knut Løe
Prosjektleder
488 92 874 / klo@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

Standardsamling Riktig med en gang

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 350,00 (excl. VAT)

Denne standardsamlingen inneholder standardene i «Riktig med en gang» - serien.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Show Subscription Options

NS 3935:2011

Standard

NOK 509,00 (excl. VAT)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

LanguageNorskEdition: 1 (2011-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NS 6450:2016

Standard

NOK 509,00 (excl. VAT)

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2016-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 990,00 (excl. VAT)

Bygningers energiytelse - Del 1: Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon - Modul M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 621,00 (excl. VAT)

Veiledning til NS-EN 15232 - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger. P-754

LanguageNorskEdition: 1 (2015-04-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kurs

NOK 5 200,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner,090419

Date: 2019-04-09Location: Lysaker (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description

Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kurs

NOK 5 200,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner,150519,Bergen.

Date: 2019-05-15Location: BergenLanguage: Norsk

Information  Course description