sveising
Foto: iStockphoto

Sveising av metalliske materialer

Fagområdet sveising omfatter sammenføyning av deler av metalliske materialer der forbindelsen blir så homogen som mulig. Det omfatter også ikke-destruktiv prøving ("non destruktiv testing" - NDT) av sveiseforbindelser.

Sveising er et viktig fagområde for sammenføyning som berører mange bransjer som petroleumsvirksomheten, industrien, verkstedindustrien og byggebransjen. De mest benyttede metodene er lysbuesveising og gassveising, men også motstandssveising og mer spesielle metoder som eksempelvis elektronstrålesveising, lasersveising, boltsveising og friksjonssveising, blir brukt i en viss utstrekning.

Betydelig mengde standarder

Området omfatter en betydelig mengde standarder og har i lengre tid vært i en fase der de nasjonalt utviklede standardene fases ut og erstattes med europeiske standarder som fastsettes som nasjonale standarder (NS-EN).

Tendensen de senere årene er at den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO  utvikler de sveisetekniske standardene som deretter fastsettes som europeiske standarder (EN-ISO). Vanligvis fastsettes standardene uten endringer. Alle europeiske land som er medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, er forpliktet til å fastsette standardene som nasjonale standarder (NS-EN ISO).

Norge følger i særlig grad opp arbeidet i ISO/TC 44/SC 10 Welding and allied processes - Unification of requirements in the field of metal welding og ISO/TC 44/SC 11 Welding and allied processes - Qualification requirements for welding and allied process personnel.

Kontaktpersoner

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 828,00 (excl. VAT)

Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål (ISO 9606-1:2012 innbefattet Cor 1:2012 og Cor 2:2013)

LanguageNorskEdition: 1 (2017-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Godkjenning av sveisere — Smeltesveising — Del 1: Stål (ISO 9606-1:2012 innbefattet Cor 1:2012 og Cor 2:2013)

LanguageEngelskEdition: 2017-08 (2017-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Godkjenning av sveisere — Smeltesveising — Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer (ISO 9606-2:2004)

LanguageNorskEdition: 2004-12 (2013-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 416-1:2008

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) - Del 1: Sertifisering

LanguageNorskEdition: 1 (2008-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 416-2:2008

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) - Del 2: Opplæringsplan

LanguageNorskEdition: 1 (2008-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 0,00 (excl. VAT)

Rettelsesblad AC - Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) - Del 2: Opplæringsplan

LanguageNorskEdition: 1 (2009-04-01)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

NOK 673,00 (excl. VAT)

Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 1: Generell veiledning for lysbuesveising

LanguageEngelskEdition: 1 (2009-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 321,00 (excl. VAT)

Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 2: Lysbuesveising av ferrittiske stål

Languageno/en no/enEdition: 1 (2001-03-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 262,00 (excl. VAT)

Endringsblad A1 - Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer - Del 2: Lysbuesveising av ferrittiske stål

LanguageEngelskEdition: 1 (2004-02-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Sveising - Sveising av armeringsstål - Del 1: Lastbærende sveiseforbindelser (ISO 17660-1:2006)

LanguageNorskEdition: 1 (2007-01-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 0,00 (excl. VAT)

Rettelsesblad AC - Sveising - Sveising av armeringsstål - Del 1: Lastbærende sveiseforbindelser (ISO 17660-1:2006)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-05-01)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Sveising - Sveising av armeringsstål - Del 2: Ikke-lastbærende sveiseforbindelser (ISO 17660-2:2006)

LanguageNorskEdition: 1 (2007-01-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 005,00 (excl. VAT)

Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer (ISO 14732:2013)

LanguageNorskEdition: 1 (2013-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access