inneklima
Foto: Nicolas Tourrenc

Ventilasjon og inneklima

Ventilasjon er, sammen med oppvarming, den viktigste måten å opprettholde et gunstig inneklima på. Det er avgjørende å tilføre bygningen tilstrekkelig med frisk luft på en energieffektiv måte. Høye krav til komfort i nye bygg har dessuten ført til en betydelig økning i kjølebehov. Inneklima er et sett med fysiske faktorer som påvirker menneskets kropp og sinn innendørs. Til de faktorene regner man vanligvis termisk, atmosfærisk, akustisk og aktinisk miljø. Noen tar med også mekanisk (ergonomisk) miljø.

Det finnes norske standarder som regulerer måten man beskriver og klassifiserer inneklima. Flere lover og forskrifter setter anbefalte grenseverdier for inneklimaparametre.

Ventilasjon
Bygningsventilasjon og andre installasjoner for luftbehandling bruker betydelige mengder energi. Ny forskning og bedre teknologi har i de senere år resultert i nye og mer energieffektive metoder for å behandle (filtrere, varme/kjøle, befukte/avfukte), transportere og tilføre luft i byggets oppholdssoner.

Standardiseringen innen ventilasjonssystemer omfatter alle sider ved bygningsventilasjon, både mekanisk ventilasjon og naturlig ventilasjon. Den dreier seg om både dimensjonering, ferdigstillelse, drift og kontroll av ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg.

Standardene som utvikles innenfor ventilasjon er knyttet til:

  • Produkter benyttet i ventilasjonssystemer (ikke roterende maskineri)
  • Terminologi og symboler benyttet i ventilasjonssystemer
  • Funksjonskrav og prøving av komponenter i ventilasjonsanlegg
  • Prosjektering og dimensjonering av ventilasjonssystemer
  • Utførelse, igangsetting og DV (drift og vedlikehold) av ventilasjonssystemer
  • Måleprosedyrer for å dokumentere egnethet og ytelse
  • Beregning av energibehov til luftbehandling og transport av ventilasjonsluft

Inneklima
Standarder innenenfor inneklima omfatter dimensjoneringskriterier for luftmengder, temperatur, lufthastighet, akustikk og belysning. Under inneklima omfattes også standarder for renromsteknologi.

Standardene som utvikles innenfor inneklima er knyttet til:

  • Kriterier for godt inneklima
  • Prosjektering og dimensjonering av ventilasjonssystemer
  • Måleprosedyrer for å dokumentere riktig inneklima

Kontaktpersoner

Kristoffer Jan Polak
Prosjektleder
905 97 358 / kjp@standard.no

Alexandra Klimek
Markedssjef
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NOK 952,00 (excl. VAT)

Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk

LanguageNorskEdition: 1 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

Bedre inneklima

Standard

NOK 1 061,00 (excl. VAT)

En veileder basert på NS-EN 15251:2007 - P712. Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk.

LanguageNorskEdition: 1 (2012-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007 NA:2014

Kurs

NOK 5 200,00 (excl. VAT)

Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007+NA:2014, 22.03.18, Lysaker

Date: 2018-03-22Location: Lysaker (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description