Elektro

På elektrofagområdet finnes det et bredt utvalg av standarder i bruk fra NEK, Standard Norge, ISO, IEC, med flere. De mest brukte standardene utgis av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), slik som blant annet NEK 400.

Gå til Norsk Elektroteknisk Komite sine nettsider for elektroteknisk faginformasjon.
www.nek.no

Eller gå til oversikten over NEK standarder.

NEK fagsider

For faginformasjon fra Norsk Elektroteknisk Komite gå til www.nek.no

Standarder fra NEK selges gjennom www.standard.no.

Popular standards

NOK 1 495,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 6.0 (2018-05-23)

Product information

Information Monitor standard

NEK 400:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 495,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 6.0(2) ()

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NS 3420 Samling - Elektro

Standardsamling

NOK 7 900,00 (excl. VAT)

Standardsamling av NS 3420 innenfor Elektro. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

LanguageNorskEdition: 2017 (2017-02-01)

Product informationShow collection contents

basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 665,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Languageno/en no/enEdition: 5.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 420A:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 665,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Languageno/en no/enEdition: 5.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NS 3931:2014

Standard

NOK 509,00 (excl. VAT)

Elektrotekniske installasjoner i boliger

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 114,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

LanguageNorskEdition: 2.N (2013-03-15)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 114,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

LanguageNorskEdition: 2.N (2014-05-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 695,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

LanguageNorskEdition: 2.N (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 853,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer - NEK 702:2016 Installasjon av kabling - NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre. NEK 700:2016 erstatter NEK 700 - Del A:2012

LanguageNorskEdition: 1 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 514,00 (excl. VAT)

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

LanguageNorskEdition: 2.0 (2018-03-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 980,00 (excl. VAT)

Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

LanguageNorskEdition: 6 (2017-07-01)

Product information

Information Monitor standard