Elektrotekniske standarder fra NEK

Elektrotekniske standarder utarbeides av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). De fleste har sin opprinnelse i europeisk (CENELEC) og/eller internasjonalt (IEC) arbeid. Her er en oversikt over de mest populære NEK produktene. Bruk ellers søkefeltet for å finne andre standarder.

   
     
NEK NSPEK 399 Metode D

NEK NSPEK 399 Metode D:2019

 
NEK 405-20 Eltakst

NEK 405-20:2019

     

NEK 400:2022

NEK 400:2022

 

 
     
 
     
 
     
NEK 420:2016
NEK 420 - flere deler
   
 

   
 
     
  NEK 485:2022

   
Forside NEK 486
NEK 486:2021
    NEK 487:2022
 

   
NEK 600:2021  
NEK TS 606:2016
NEK TS 606:2016
     
NEK 700:2020
NEK 700:2020
 

NEK TR 750:2015
NEK TR 750:2015


   
NEK 820:2021
NEK 820:2021
   
     
  NEK 50110:2014
NEK EN 50110-1:2013
     
   


 

Rabatter for studenter

Vi tilbyr også gunstige priser for studenter. Les mer om rabatter for studenter.

Faginformasjon

Gå til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine nettsider for faginformasjon og mer informasjon om hver publikasjon.

www.nek.no

Diverse NEK-pakker

Studentpakke (124.0 KB)

Rådgivende ingeniørpakke (110.0 KB)

Industripakke (111.6 KB)

Last updated: 2022-07-26

NOK 1 795,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 7.0 (2022-05-31)

Product information

Information Monitor standard

NEK 400:2022

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 795,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 7.0 (2022-05-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NEK 399:2022

Standard

NOK 945,00 (excl. VAT)

Tilknytning av elanlegg og ekomnett

LanguageNorskEdition: 3.0 (2022-05-03)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 945,00 (excl. VAT)

Tilknytning av elanlegg og ekomnett

LanguageNorskEdition: 3.0 (2022-05-03)

Product information

Information Monitor standard

NOK 980,00 (excl. VAT)

Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

LanguageNorskEdition: 6 (2017-07-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 2 840,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i skip - Spesielle installasjone

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-08-18)

Product information

Information Monitor standard

NEK 410A:2021

Standard

NOK 3 500,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i skip

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 405:2020

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 695,00 (excl. VAT)

Elkontroll, eltakst og elektrotermografering

LanguageNorskEdition: 2020 (2020-09-23)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NEK 405-1:2020

Standard

NOK 770,00 (excl. VAT)

Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk

LanguageNorskEdition: 3.0 (2020-09-23)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 405-20:2019

Standard

NOK 869,00 (excl. VAT)

Skadetakst, tilstands - eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst)

LanguageNorskEdition: 1 (2019-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 966,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Languageno/en no/enEdition: 5.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 966,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Languageno/en no/enEdition: 5.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 420D:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 640,00 (excl. VAT)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

LanguageNorskEdition: 1.0 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 2 640,00 (excl. VAT)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

LanguageNorskEdition: 1.0 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 390,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

LanguageNorskEdition: 2.N (2013-03-15)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 390,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

LanguageNorskEdition: 2.N (2014-05-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 827,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

LanguageNorskEdition: 2.N (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 2 018,00 (excl. VAT)

Stasjonsanlegg over 1 kV

LanguageNorskEdition: 3.0 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 966,00 (excl. VAT)

Luftledninger over 1 kV

LanguageNorskEdition: 2.N (2016-11-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 535,00 (excl. VAT)

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

LanguageNorskEdition: 1 (2013-04-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 2 990,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageNorskEdition: 3.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard

NEK 700:2020 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 990,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageNorskEdition: 3.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 1 670,00 (excl. VAT)

Fiberoptisk aksess til bruker - En veiledning for å etablere FTTx-nett

LanguageNorskEdition: 1 (2015-09-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 2 018,00 (excl. VAT)

Elektriske jernbaneinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2014-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK TS 400 Bolig:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 645,00 (excl. VAT)

NEK 400 Bolig -Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

LanguageNorskEdition: 3.0 (2019-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 645,00 (excl. VAT)

NEK 400 Bolig -Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

LanguageNorskEdition: 3.0 (2019-07-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 600:2021

Standard

NOK 1 525,00 (excl. VAT)

El og ekom i vegtrafikksystem

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-12-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 525,00 (excl. VAT)

El og ekom i vegtrafikksystem

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-01-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 820:2021

Standard

NOK 8 960,00 (excl. VAT)

Cybersikkerhet for industrielle automatiserings- og kontrollsystemer

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2021-10-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 487:2022

Standard

NOK 1 805,00 (excl. VAT)

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Sikker drift av stasjonære bly-syrebatterier - Sikker drift av stasjonære litium-ionbatterier

LanguageNorskEdition: 1.0 (2022-03-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 485:2022

Standard

NOK 1 250,00 (excl. VAT)

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Stasjonære batterier

LanguageNorskEdition: 1.0 (2022-03-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 486:2021

Standard

NOK 1 250,00 (excl. VAT)

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Sikker drift av litium-ionbatterier

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-11-25)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 0,00 (excl. VAT)

Om standarder for landstrømsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-07-09)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

NOK 0,00 (excl. VAT)

Landstrøm for nærskipsfart

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-12-06)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access