Elektrotekniske standarder fra NEK

Elektrotekniske standarder utarbeides av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). De fleste har sin opprinnelse i europeisk (CENELEC) og/eller internasjonalt (IEC) arbeid. Her er en oversikt over de mest populære NEK produktene. Bruk ellers søkefeltet for å finne andre standarder.

   
     

NEK 400:2018
NEK 400:2018

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Rabatter for studenter

Vi tilbyr også gunstige priser for studenter. Les mer om rabatter for studenter.

 

NEK prisliste

Prisliste januar 2017 

Se også priser på sentrale produkter nedenfor. For ytterligere salgsinformasjon om NEKs produkter kontakt salg på telefon 67 83 87 00, eller benytt e-post salg@standard.no.

 

Faginformasjon

Gå til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine nettsider for faginformasjon og mer informasjon om hver publikasjon.

www.nek.no

Diverse NEK-pakker

Studentpakke (124.0 KB)

Rådgivende ingeniørpakke (110.0 KB)

Industripakke (111.6 KB)

Last updated: 2018-08-30

NOK 1 495,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 6.0 (2018-05-23)

Product information

Information Monitor standard

NEK 399:2018 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 494,00 (excl. VAT)

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

LanguageNorskEdition: 2.0 (2018-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NEK 400:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 495,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 6.0 (2018-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NOK 494,00 (excl. VAT)

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

LanguageNorskEdition: 2.0 (2018-03-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 980,00 (excl. VAT)

Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

LanguageNorskEdition: 6 (2017-07-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 288,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

LanguageNorskEdition: 1.N (2010-02-03)

Product information

Information Monitor standard

NEK 405:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 392,00 (excl. VAT)

Elkontroll og termografering

LanguageNorskEdition: 2 (2018-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NOK 1 392,00 (excl. VAT)

Elkontroll og termografering

LanguageNorskEdition: 2 (2018-06-20)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 071,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

LanguageNorskEdition: 1.0 (2008-09-10)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 288,00 (excl. VAT)

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

LanguageNorskEdition: 4.0 (2010-11-03)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 601,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Languageno/en no/enEdition: 5.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 071,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

LanguageNorskEdition: 2.N (2013-03-15)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 071,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

LanguageNorskEdition: 2.N (2014-05-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 405:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 392,00 (excl. VAT)

Elkontroll og termografering

LanguageNorskEdition: 2 (2018-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NOK 668,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

LanguageNorskEdition: 2.N (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 601,00 (excl. VAT)

Stasjonsanlegg over 1 kV

LanguageNorskEdition: 3.0 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 601,00 (excl. VAT)

Luftledninger over 1 kV

LanguageNorskEdition: 2.N (2016-11-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 413,00 (excl. VAT)

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

LanguageNorskEdition: 1 (2013-04-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 782,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer - NEK 702:2016 Installasjon av kabling - NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre. NEK 700:2016 erstatter NEK 700 - Del A:2012

LanguageNorskEdition: 1 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 700:2016 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 782,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer - NEK 702:2016 Installasjon av kabling - NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageNorskEdition: 2.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Show Subscription Options

NOK 1 490,00 (excl. VAT)

Kablingssystemer for TV

LanguageNorskEdition: 1 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 288,00 (excl. VAT)

Fiberoptisk aksess til bruker - En veiledning for å etablere FTTx-nett

LanguageNorskEdition: 1 (2015-09-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 645,00 (excl. VAT)

Elektriske jernbaneinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1 (2014-06-01)

Product information

Information Monitor standard