S-002N Arbeidsmiljø (Revisjon 4 August 2004)

Revisjon 4 omfatter følgende endringer:

  • Implementering av unike identifikasjonsnumre for både eksisterende og nye kravspesifikasjoner. Alle nye krav/tilleggsinformasjon identifiseres med et revisjonsmerke.
  • Paragraf 4 har blitt vesentlig endret for å understreke betydning av tidlig, kvalifisert gjennomføring av analyser for validering og verifikasjon i tråd med industriens og myndighetenes forventninger. Dessuten er det i paragrafene og vedleggene flere endringer i tekst- så vel som tabellinformasjonen.
  • Følgende vedlegg i forrige revisjon er nå  opphevet:
    Vedlegg D ”Typiske farlige stoffer”
    Vedlegg G ”Gjeldende lover, forskrifter, standarder og retningslinjer for norsk kontinentalsokkel”
  • Oppdateringer i henhold til normal revisjonssyklus og med hensyntagen til internasjonale standarder (ISO) og europeiske standarder (EN)
  • Innlemming av god praksis og brukererfaringer som har blitt rapportert av olje- og gassindustrien siden utgivelsen av revisjon 3.

Det planlegges å ferdigstille de samlede høringskommentarene for den norske og engelske versjonen innen januar 2017. Den norske standarden vil bli publisert innen Q2 2017. Den engelske versjonen vil følge 2-3 måneder senere.

Additional requirements: ConocoPhillips

NOK 1 201,00 (excl. VAT)

Working environment

LanguageNorskEdition: 4 (2004-08-25) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access