CO2-fangst og -lagring (CCS)

CO2-fangst og -lagring (CCS) ansees å være et viktig verktøy for å nå de globale målene når det gjelder å begrense CO2 i atmosfæren. Selv om man reduserer CO2-utslipp fra kraftproduksjon og transportsektoren så vil det alltid finnes store og viktige industrielle prosesser (som stål- og sementproduksjon) som vil produsere CO2. CCS vil derfor være en viktig bidragsyter når det gjelder kampen mot global oppvarming i flere tiår framover.

Internasjonalt er det standardiseringskomiteen ISO/TC 265 som jobber med utvikling av standarder på dette området. Den internasjonale komiteen har seks forskjellige arbeidsgrupper som utvikler ulike standarder innenfor CCS-området. I tillegg har vi en norsk speilkomité, SN/K 544, som følger arbeidet. Niels Peter Christensen, sjefsgeolog på Gassnova, er leder for den norske speilkomiteen. Komiteen er meget aktiv og har mange engasjerte eksperter som deltar i de internasjonale arbeidsgruppene. Bidragene til de norske ekspertene er meget viktig og blir satt pris på i det internasjonale fagmiljøet. Komiteens arbeid er delvis finansiert av Gassnova gjennom CLIMIT-programmet

Følgende standarder/dokumenter har blitt publisert hittil (per oktober 2017):

ISO 27913:2016 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Pipeline transportation systems

ISO 27914:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Geological storage

ISO/TR 27915:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Quantification and verification

Det er mange flere standarder som er under utvikling og forventes å ferdigstilles i de kommende årene. Nedenfor er en liste over standarder/dokumenter som er under utvikling med forventet dato for ferdigstillelse:

ISO/DIS 27916 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Carbon dioxide storage using enhanced oil recovery (CO2-EOR)

Desember 2018

ISO/FDIS 27917 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Vocabulary -- Cross cutting terms

April 2018

ISO/DTR 27918 Lifecycle risk management for integrated CCS projects

Desember 2018

ISO/DIS 27919-1 Carbon dioxide capture –- Part 1: Performance evaluation methods for post-combustion CO2 capture integrated with a power plant

Juli 2018

ISO/AWI 27919-2 Carbon dioxide capture - Part 2: Evaluation procedure to assure and maintain stable performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a power plant

Oktober 2020

ISO/AWI 27920 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage (CCS) –Quantification and Verification

Desember 2019

ISO/AWI TR 27921 Carbon dioxide capture, transport and storage – CO2 stream composition

Juni 2019

Den norske deltakelsen er essensiell både for å ivareta de norske interessene og for å bidra med den kunnskapen Norge har i det internasjonale arbeidet. Dersom du ønsker mer informasjon om dette fagfeltet og/eller ønsker å være med i standardiseringsarbeidet på nasjonalt eller internasjonalt nivå kan du ta kontakt med prosjektleder Javad Sunde Fahadi.

Kontaktpersoner

Javad Sunde Fahadi
Prosjektleder
474 58 046 / jsf@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

ISO 27913:2016

Standard

NOK 1 393,00 (excl. VAT)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Pipeline transportation systems

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-10-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

ISO 27914:2017

Standard

NOK 1 796,00 (excl. VAT)

Carbon Dioxide Capture, Transportation and Geological Storage — Geological Storage

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-10-13)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 796,00 (excl. VAT)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Quantification and verification

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-08-11)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 597,00 (excl. VAT)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2011)

LanguageNorskEdition: 1 (2012-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options

NOK 1 378,00 (excl. VAT)

Miljøstyring - Terminologi (ISO 14050:2009)

Languageno/en no/enEdition: 1 (2010-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Show Subscription Options