Mongstad

CO2-fangst og -lagring (CCS)

CO2-fangst og -lagring (CCS) ansees å være et viktig verktøy for å nå de globale målene når det gjelder å begrense CO2 i atmosfæren.

Selv om vi reduserer CO2-utslipp fra kraftproduksjon og transportsektoren, vil det alltid finnes store og viktige industrielle prosesser (som stål- og sementproduksjon) som produserer CO2. CCS vil derfor være en viktig bidragsyter når det gjelder kampen mot global oppvarming i flere tiår framover.

Standardene legges til grunn i regelverk og konkrete CCS-prosjekter i Norge og internasjonalt, et eksempel er det norske Langskip-prosjektet.

Internasjonal standardardisering

Eksperter fra over 20 land har forhandlet og utviklet en rekke standarder og tekniske rapporter for hele verdikjeden innenfor CO2-fangst og -transport, og geologisk lagring (CCS). Komiteen ISO/TC 265 har seks forskjellige arbeidsgrupper som utvikler ulike standarder innenfor CCS-området.

Norsk deltakelse

Norske eksperter har en viktig rolle i utvikling av ISO-standardene og en avgjørende rolle for å ivareta norske interesser. Den norske speilkomiteens arbeid er delvis finansiert av Gassnova gjennom CLIMIT-programmet

Kontaktpersoner

Javad Sunde Fahadi
Prosjektleder
474 58 046 / jsf@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

ISO 27913:2016

Standard

NOK 2 648,00 (excl. VAT)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Pipeline transportation systems

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-10-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 27914:2017

Standard

NOK 3 415,00 (excl. VAT)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Geological storage

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-10-13)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 415,00 (excl. VAT)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Quantification and verification

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-08-11)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 27916:2019

Standard

NOK 3 415,00 (excl. VAT)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Carbon dioxide storage using enhanced oil recovery (CO2-EOR)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-01-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 27917:2017

Standard

NOK 771,00 (excl. VAT)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Vocabulary — Cross cutting terms

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-12-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 415,00 (excl. VAT)

Lifecycle risk management for integrated CCS projects

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-04-18)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 27919-1:2018

Standard

NOK 3 415,00 (excl. VAT)

Carbon dioxide capture — Part 1: Performance evaluation methods for post-combustion CO2 capture integrated with a power plant

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-28)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access