EG L Piping / Layout

EG L Piping / Layout is responsible for all NORSOK L standards.

Expert group members:
Chair:
Sigve Eikeland, Aker Solutions

Baard-Christian Strand, Lundin Norway
Bjørn Torseth, Equinor
Børge Størkersen, Aker Solutions
Christian Eide, Wintershall
Geir Egeland, Halvorsen Engineering
Kurt Mikkelsen, Vår energi
Lars Tømmervåg, Okea
Marianne Pedersen, Rosenberg WorleyParsons
Kjetil Karlsen, Equinor
Roger Nedrebø, Aker BP
Sjur A. Seim, ConocoPhillips  
Tor Eriksen, Consultant
Odd Tjelta, Ptil

Participants in international standardisation: 

ISO/TC67/SC6/WG5 Piping Systems: Tor Eriksen, Convenor (ISO 27509), Sigve Eikeland, Aker Solutions (ISO 13703)

ISO/TC153 Valves/ WG 1&7: Kjetil Haaverstein, Aker Solutions

Komitéleder:

Sigve Eikeland, Aker Solutions

Faglig ansvarlig:

Inghild Kaarstad (ika@standard.no)