R-003N Sikker bruk av løfteutstyr (Rev. 2, Juli 2004)

Denne NORSOK-standarden omfatter sikker bruk av løfteutstyr som benyttes i forbindelse med løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Den dekker ikke bruk av heiser og fallsikringsutstyr.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske og internasjonale standarder, OLF- og NR-veiledninger og operatørselskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr.

Endringene i forhold til Rev. 1, oktober 1997, er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig med revisjonsmarkering.

NORSOK R-003 N

Standard

NOK 1 125,00 (excl. VAT)

Safe use of lifting equipment — Rev.2, July 2004

LanguageNorskEdition: 1.0 (2004-07-10) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access