S-002N Arbeidsmiljø (2018)

Målet med denne NORSOK-standarden er å sikre at utformingen av innretningen bidrar til et godt arbeidsmiljø i driftsfasen. Målgruppen er alle parter som er involvert i utforming og verifikasjon av prosjekter.

Standarden gjelder primært utforming av nye innretninger eller oppgradering av eksisterende innretninger for offshore boring, produksjon, anvendelse og rørtransport av petroleum, innbefattet boligenheter for disse aktivitetene. Standarden fastsetter krav til utforming knyttet til arbeidsmiljøet på oljeinnretninger, og krav til systematisk styring av arbeidsmiljødesign i prosjektutviklingen.

Den erstatter S-002N fra 2004 og S-005N fra 1999.

Kommentarer til standarden kan gis her.

NOK 1 814,00 (excl. VAT)

Working environment

LanguageNorskEdition: 5 (2018-03-19) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access