WA-S-006N HMS&K-evaluering av leverandører og HMS&K krav i kontrakt (2020)

Merk at dokumentet har byttet benevning fra «S-WA-006» til «WA-S-006». Denne utgaven er utvidet med felles kontraktskrav innenfor HMS&K som bør brukes av hele verdikjeden fra operatør, kontraktør, leverandør og underleverandør. Disse kravene er basert på IOGP 510.

Tillegg C, D og E er publisert som fritt tilgjengelige Wordfiler og kan lastes ned her.

Filer for nedlasting

WA-S-006:2020 Mode 1

WA-S-006:2020 Mode 2

WA-S-006:2020 Mode 3

NOK 1 465,00 (excl. VAT)

HSEQ evaluation of suppliers and HSEQ requirements in contract

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-10-10)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access