Dame i butikk
Foto: ScanStockPhoto

Forbruker

Det er et forbrukerpolitisk mål for Standard Norge å sikre at sluttbrukernes og allmennhetens behov vektlegges ved utforming av standarder slik at de har aksept og legitimitet i samfunnet. Forbrukerne representerer en viktig interessepart for Standard Norge. Et eget fagråd for forbrukersaker og forbrukersekretariat i Standard Norge bidrar til økt forbrukerfokus.

Kreditkort er standardiserteStandarder for forbrukere

Vi omgis av standarder daglig. Dersom det ikke fantes standarder, ville vi snart merke det. Det er mange eksempler på at standarder har bidratt til en enklere hverdag. Har du for eksempel tenkt over hvor praktisk det er at bankkort har samme størrelse og passer inn i alle automater? Eller at filmen du kjøper passer uansett hvilket kamera du har? Eller at det finnes faste størrelser på dørene du skal kjøpe til huset du holder på å pusse opp?

Viktige sikkerhetskrav for sykkelhjelmer ivaretas i standarderStandarder bidrar til at vi har en sikrere hverdag. Det finnes standarder som setter krav til sikkerhet for ulike hjelmer, redningsvester, personlig verneutstyr og reflekser. Videre finnes det standarder som sikrer kvalitet av de produktene og de tjenestene vi kjøper. ISO 9000-standarden stiller krav til hvordan en bedrift skal forholde seg til kvalitet og kvalitetssikring.

Standarder og lovgivning

Det er viktig for forbrukerne å forholde seg til standarder siden de på mange områder erstatter en del av lovverket. Det å følge en standard, kan være en måte å tilfredsstille kravene som stilles i lover og forskrifter på.

Som forbrukere er vi opptatt av standarder som sikrer

  • Helse
  • Miljø/inneklima
  • Sikkerhet
  • Brukervennlighet, informasjon
  • Kvalitet og holdbarhet
  • Funksjonalitet og vedlikeholdsmuligheter
  • Tilgjengelighet for alle (universell utforming)
  • Valgfrihet
  • Samspill mellom ulike produkter som skal fungere sammen (eksempelvis innenfor IT) og mellom produkter og tilbehør (eksempelvis støvsuger og støvsugerposer)
  • Likhet og rettferdighet

Lover og forskrifter viser til Norsk Standard på flere områder, spesielt innenfor byggområdet og landbrukssektoren.

På europeisk plan er det tilsvarende. I henhold til ”Den nye metode” som ble vedtatt i 1985, fastsettes grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet for produkter i rammedirektivene fra EU/EFTA. Europeiske standarder utarbeides på basis av mandater fra EU/EFTA. Standardene skal inneholde krav til alle tekniske egenskaper som er nødvendige for å oppfylle de grunnleggende kravene i direktivene. Europeiske standarder blir derved et viktig supplement til felles europeisk lovgivning.

Overført til Norge skal kravene i direktivene innarbeides i relevante nasjonale lover og forskrifter. Dette som en del av forpliktelsen i EØS-avtalen. Når den europeiske standarden er ferdig, utgis den som en Norsk Standard.

Kontaktpersoner

Prosjektleder
Marthe Flaskerud Hagberg
960 49 049 / mfh@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Popular standards

NS 3940:2012

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Areal- og volumberegninger av bygninger

LanguageNorskEdition: 4 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704

LanguageNorskEdition: 3 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8435:2017

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

LanguageNorskEdition: 1 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3600:2018

Standard

NOK 893,00 (excl. VAT)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

LanguageNorskEdition: 1 (2018-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 386,00 (excl. VAT)

Ethical claims and supporting information — Principles and requirements

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-08-20)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access